30 september 2008

Gratis PDF downloads

Gratis PDF downloads over fotografie.

Veel schrijvers van boeken over digitale fotografie zetten een hoofdstuk op het internet, die je kan downloaden om te beoordelen of het boek je bevalt. Daarnaast zijn er op internet diverse pdf documenten te vinden over specifieke onderwerpen. Deze sectie is een soort on-line naslagwerk van meer dan 400 pagina's, samengesteld uit verschillende boeken. Samen bevatten de pdf files waarnaar op deze pagina wordt verwezen bijna even veel informatie als een compleet boek.

Database insecten

Fotografie is in je hoofd, je hart en ziel
Fotografie is in je hoofd, je hart en ziel
"Fotografie zit niet in een mooie en goeie camera....fotografie is in je hoofd, in je hart en ziel.....!!" Deze fototip is van fotograaf Robert van der Hilst.

Witbalans deel 2

De meeste digitale camera's staan ingesteld op een automatische witbalans correctie. Als je een foto opslaat als jpeg, kan je daar achteraf niets meer aan veranderen. Maar bij een foto die is opgeslagen in het RAW formaat, kan de witbalans ook achteraf nog beinvloed worden. Dit is met name handig als de camera niet helemaal geslaagd is met de automatische witbalans correctie. Hieronder staat (links) een voorbeeld van een binnenopname - waar de automatische witbalansinstelling niet goed is verlopen - die is opgeslagen als jpeg en vervolgens bewerkt met Photoshop (midden). Deze foto is gelijktijdig ook opgeslagen in het CR2 (RAW) formaat, waar de witbalans is aangepast in de Adobe Raw converter. De foto is gemaakt met een Canon 20D, waarmee het mogelijk is om een gemaakte opname gelijktijdig als jpeg en als CR2 op te slaan. Van zowel de RAW als de jpeg opname is getracht met Photoshop om de kleuren zo goed mogelijk aan te passen. Dat ging niet alleen eenvoudiger met het RAW bestand, maar de uiteindelijke kwaliteit werd ook beter. Overigens biedt Adobe Lightroom dezelfde functionaliteit voor jpg bestanden als RAW bestanden, waardoor 1 van de nadelen van jpg bestanden wegvalt. Klik op de eindresultaten om een grotere afbeelding te bekijken. Deze foto's zijn alle twee wel zwaar gecomprimeerd, zodat het downloaden niet te lang duurt. De kwaliteit van de uiteindelijke foto op mijn computer is nog iets beter.

Panoramafoto maken in Photoshop CS2

http://www.marc-en-ciel.be/pdf/lesmateriaal/fotografie/panorama_PSCS2.pdf

vissen die letterlijk in bomen leven.
Kryptolebias marmoratus
Classificatie
Straalvinnigen
Tandkarpers
Rivulidae
Kryptolebias
Kryptolebias marmoratus is een straalvinnige vis uit de familie van
Rivulidae, orde tandkarpers (Cyprinodontiformes), die voorkomt in de binnenwateren van Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het westen en het zuidwesten van de Atlantische Oceaan.
Anatomie
Kryptolebias marmoratus kan een maximale lengte bereiken van 7 cm. Het lichaam van de vis heeft een langgerekte vorm.
De vis heeft geen zijlijn.
Leefwijze
Kryptolebias marmoratus
is een zout- en brakwatervis die voorkomt in een tropisch klimaat. De soort is voornamelijk te vinden in kustwateren (zoals estuatia, lagunes en brakke zeeën).
De mangrove killifish (Kryptolebias marmoratus), is een kleine vis die gevonden wordt in mangrove moerassen van Florida naar centraal Brazilië en kan daar overleven binnen enkele maanden in holen gebeeldhouwd door insecten in rottend hout.
In Belize en Florida vonden biologen "honderden killifish lined up van eind tot eind, net als erwten in een cocon," schrijft Elie Dolgin in New Scientist Magazine. De vissen overleven door "[remodeling] van hun kieuwen en behouden het water en nutriënten, en door toevoeging van nieuwe eiwitten die op hun huid afvalstoffen uit te scheiden naar stikstof."

Van het ene aquarium naar het andere zwemmen !

Via een plexitunnel zwemmen hier de vissen via het plafond van het ene naar het andere aquarium! Iets voor volgend jaar op de tentoonstelling?29 september 2008

Volgend jaar weer Bompa!


Nieuwe aanwinst - Jordanella floridae- Blokvisje

(*)
Familie: Cyprinodontidae
Herkomst: Florida naar het schiereiland Yucatan Mexico.
Lengte vd vis: 6 cm
Min.lengte aquarium: 60 cm

Classificatie:
Orde: Cyprinodontiformes
Familie: Cyprinodontidae
Subfamily: Cyprinodontinae
Geslacht: Jordanella (naar de Amerikaanse zoöloog David Starr Jordan)
Soort: floridae (uit Florida)


Vrije onverdraagzame vis, vooral de mannetjes in de kweekperiode. De vis is ook vrij schrikachtig. Het aquarium moet op een plaats in het zonlicht staan en moet een dichte rand- en achtergrondbeplanting hebben. Ook moet er voldoende zwemruimte zijn. U moet wel opletten dat de temperatuur niet te hoog wordt, want dan kwijnen de vissen snel weg.
Het zijn alleseters, maar het hoofdvoedsel zijn algen.Het Blokvisje is een prachtig gekleurde vis die echter niet geschikt is voor een gezelschapsaquarium. Dit komt doordat de vis vrij agressief kan zijn. Dit uit zich vooral tijdens de kweekperiode kan het Blokvisje erg agressief zijn. Ook zal het Blokvisje genieten van een rustig aquarium. Het visje is nogal schikachtig waardoor het snel gestrest is. Het Blokvisje voelt zich dus het beste thuis bij andere rustige vissen. Voldoende beschutting is ook belangrijk voor het Blokvisje. Een goed beplant aquarium is dan ook een must. Drijfplanten worden ook gewaardeerd. Het Blokvisje heeft alg boven aan zijn menu staan. Het is een goede algenopruimer. Heeft het Blokvisje honger, maar is er geen alg in het aquarium, willen ze ook nog wel eens de beplanting opeten. De kweek van het Blokvisje is een proces waar ervaring voor nodig is. Het water moet zacht en zuur zijn. Het Blokvisje zet eieren af op planten of ander decoratie materiaal. Het Blokvisje wordt net als andere killivissen het best in een harem gehouden. De eieren dienen geoogst te worden en in een kweekbak groot gebracht worden.


De eierleggende tandkarpers (uitgezonderd Jordanella floridae, die soms een primitieve broedzorg beoefent),zetten hun eieren af op een substraat of in de bodem. Daarna kijken ze niet meer om naar hun eieren.

Informatie
Lengte 6cm
Familie Cyprinodontidae (Eierleggende tandkarpers / Killivissen)
Herkomst Florida, Yucatan Mexico
Voer Alleseter,
Sociaal Harem
Kweek Substraatlegger
Stroming Matig stromend
Waterlaag Boven - middenlaag
Aquarium lengte 60cm
Overig Is een uitstekende algeneter
Waterwaarden
Temperatuur 19 - 22°C
PH 7.0 - 7.5
GH 5 - 8
KH 3 - 12( * )Eigen foto's volgen nog)mangroves / moerassen / Streams
Estuaries/lagoons/brackish seas Estuaria / lagunes / brakke zeeën

In begroeide sloughs, plassen, meren, en de trage stromen; treedt in brak water. 6.5 cm max TL. Max 6.5 cm TL. Feeds on worms, crustaceans, insects and plant matter. Feeds op wormen, schaaldieren, insecten en planten zaak.Flagfish
Max. Max. size: grootte:
6.0 cm TL (male/unsexed; Ref. 27139) 6.0 cm TL (mannelijk / unsexed; Ref. 27139)
Environment: Milieu:
benthopelagic; non-migratory; freshwater; brackish benthopelagic; niet-trekkende; zoetwater; brak
Climate: Klimaat: " &
#s2q.Envtemp_u# & "" >
}
--->
subtropical; 18 – 22°C; 31°N - 26°N subtropisch; 18 - 22 ° C, 31 ° N - 26 ° N
Importance: Belang:
fisheries: of no interest; aquarium: commercial; price category: not marketed/unknown Visserij: van geen belang; aquarium: commerciële; prijsklasse: niet in de handel / onbekend
Resilience: Veerkracht:
Low, minimum population doubling time 4.5 - 14 years (Fec=100 (aquarium)) Laag, minimaal een verdubbeling van de bevolking 4,5 keer - 14 jaar (FEC = 100 (aquarium))
Vulnerability: Kwetsbaarheid:
Low to moderate vulnerability (27.67). Lage tot matige kwetsbaarheid (27,67). (Ref. 59153 ) (Ref. 59153)
Distribution: Distributie: Gazetteer Gazetteer
North America: St. Johns and Ochlocknee River drainages south to peninsular Florida, USA. Noord-Amerika: St. Johns en Ochlocknee River drainages zuid tot schiereiland Florida, USA.
Morphology: Morfologie:
Anal soft rays : 11 – 13 Anale zachte stralen: 11 - 13
Biology: Biologie:
In vegetated sloughs, ponds, lakes, and sluggish streams; enters brackish water. In begroeide sloughs, plassen, meren, en de trage stromen; treedt in brak water. 6.5 cm max TL (Ref. 5723). Max 6.5 cm TL (Ref. 5723). In Guinness Book of Records as the fish with the fewest eggs (20 eggs are spawned over a period of several days) (Ref. 6472). In het Guinness Book of Records als de vis met de minste eieren (20 eieren zijn ontstaan over een periode van meerdere dagen) (Ref. 6472). Feeds on worms, crustaceans, insects and plant matter (Ref. 7020). Feeds op wormen, schaaldieren, insecten en planten materie (Ref. 7020). Not a seasonal killifish. Niet een seizoensgebonden killifish. Is easy to maintain in the aquarium (Ref. 27139). Is makkelijk te onderhouden in het aquarium (Ref. 27139).
http://www.fishbase.org/Biblio/BiblioSummaryList.php?ID=3209&GenusName=Jordanella&SpeciesName=floridae


Referenties Axelrod, HR & Schultz, LP 1955, "Handbook of Tropical Aquarium Fishes," McGraw-Hill Axelrod, HR & Schultz, 1955 LP, "Handboek voor Tropische Vissen Aquarium", McGraw-Hill Brill, John S., Jr., Jordanella Floridae, Nov./Dec. Brill, John S., Jr, Jordanella Floridae, november / december. 1978, JAKA Vol. 1978, JAKA Vol. I No. 6 I-nr 6 Frey, H., 1970, "Illustrated Dictionary of Tropical Fishes," TFH Publications Frey, H., 1970, "Illustrated Dictionary of tropische vissen," TFH Publications Hoedeman, JJ, 1974, "Naturalist's Guide to Fresh Water Aquarium Fishes," Sterling Publ. Hoedeman, JJ, 1974, "Naturalist's Guide to zoetwateraquarium Vissen," Sterling Publ. Co. Co Innes, WT, 1966, "Exotic Aquarium Fishes," 19th Ed. Innes, WT, 1966, "Exotic Aquarium Vissen," 19e Ed. Revised, Metaframe Corp. Herziene, Metaframe Corp O'Connell, RF, 1971, "The Freshwater Aquarium," The Great Outdoors Publ. O'Connell, RF, 1971, "The Freshwater Aquarium," The Great Outdoors Publ. Co. Co Petrovicky', I., 1989, Aquarium Fish of the World," Arch Cape Press Petrovičky ', I., 1989, Aquarium Fish of the World, "Arch Cape Pers Rataj, K. & Zukal, R., 1972, "Aquarium Fishes and Plants," Spring Books Rataj, K. & Zukal, R., 1972, "Aquarium vissen en planten," Spring Books Tutaj, Duane, Aug. 1972, Jordanella floridae, An American Beauty Killie Notes Vol. Tutaj, Duane, augustus 1972, Jordanella floridae, An American Beauty Killie Notes Vol. 5 No. 8 5 nr. 8 vanRamshorst, JD, (Ed.) 1978, "Aquarium Encyclopedia," HP Books vanRamshorst, JD, (Red.) 1978, "Aquarium Encyclopedia," HP Boeken

27 september 2008

Receptie Pristalla 2008BBAT certificaat van bekwaamheid


B.B.A.T. Certificaat van bekwaamheid behaald met 90%Aquariumtentoonstelling van de Aquariumhoudersvereninging PRISTELLA - 2008
Met biotoopaquarium met Brachygobius xanthozonus (eigen kweek) .Foto van de opbouw van het aquarium .metingen van het brakkewater.


Een dikke bedankt voor mijn lieve echtgenote, die mij toch altijd steunt ook als ik weeral in mijn viskamer vertoef !!Ook een dankwoord vanwege mij (Swa) is hier zeker op zijn plaats voor mijn vriend Hugo die altijd klaar staat wanneer ik hem nodig heb ! Bedankt Hugo