31 december 2011

Welkom op Aquaplaats, dé aquarium koop- en verkoopsite

28 december 2011

Afgeven van stoffen aan het water

Het afgeven van stoffen aan het water

Het bekendste voorbeeld van het afgeven van stoffen aan het water is wel kalk.
Kalkhoudend zand is een helaas veel voorkomend fenomeen in de aquaristiek. Eigenlijk zouden we telkens als we nieuw bodemmateriaal of stenen in ons aquarium gooien moeten testen of het materiaal geen kalk bevat. Dat testen kan heel simpel. Een beetje azijn of zoutzuur (wel oppassen!) over het te testen materiaal en als het gaat bruisen is het bingo! De foto hiernaast is daarvan een voorbeeld (Intratuin Caviar zand No. 007152 Gebr. De Boon).
Kalkhoudend zand bruist door zoutzuur 10,7 kB
Als het kalkhoudende materiaal al in de bak zit dan is het te herkennen doordat de KH, de GH en ook de pH voortdurend willen stijgen. Als we dan ook nog CO2 toevoegen dan wil het calciumcarbonaat nog beter oplossen en zal de KH nog sneller stijgen. Kalkhoudend materiaal is vaak te herkennen aan de spierwitte kleur. Marmer en schelpjes zijn kalkhoudend, Dolomiet gesteente bevat ook veel calcium. Hebben we een Tanganjika of een Malawi bak dan is kalkhoudend materiaal niet zo'n probleem. Maar zeker in een zachtwater biotoop heeft kalkhoudend materiaal niets te zoeken en zal telkens de waterwaarden in het honderd gooien. Zit het dan toch in de bak, dan helpt maar één ding, en da's eruit met het spul. Ja, ook al moeten we de hele bak ervoor op de kop zetten. Aanmodderen met zuurmakende middeltjes (zoutzuur, eikenextract) om toch de pH omlaag te krijgen helpt echt niet.

Conc verloop 6,1 kB


In de grafiek hierboven is een voorbeeld gegeven hoe het opstartproces over van 60 dagen eruit kan zien. Al na een paar dagen begint langzaam de concentratie ammonia(k) te stijgen. Dan steeds sneller en een 14 dagen na het opstarten bereikt het ammonia(k) z'n hoogste niveau om dan weer te dalen. 
De Nitrosomonas bacteriën zijn dan in staat om de produktie van ammoniak bij te houden en om te zetten naar nitraat. Die piek hoeft niet precies na 14 dagen te vallen maar kan ook iets eerder of later vallen. Hoe gunstiger de omstandigheden voor de bacterien des te eerder en des te lager de piek.
Al voor de ammonia(k)piek op zijn hoogtepunt is begint er zich ook al nitriet in de bak op te hopen (blauwe lijn) De concentratie nitriet loopt steeds sneller op om na zo'n 3 weken na het opstarten een hoogtepunt te bereiken en dan ook weer te dalen. Dan zijn de Nitrospira in staat om de nitriet produktie bij te houden en om te zetten naar nitraat. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze nitrietpiek zo'n 2 tot wel 4 weken na het opstarten optreden. De bak in dit voorbeeld heeft wel een probleem met zo'n hoge nitrietpiek!
Het nitraatgehalte zien we vanaf het begin al op 2,5 mg/ltr staan. Dit komt omdat in de bak leidingwater zit waarin al nitraat aanwezig is. Vanaf zo'n 14 dagen zien we het nitraatgehalte langzaam stijgen. Door waterververversen daalt het nitraatgehalte rond dag 42 even om daarna weer toe te nemen naar een evenwicht. Dit evenwicht waarop het nitraatgehalte zich uiteindelijk insteld is afhankelijk van:
 • nitraat produktie
  • Afhankelijk van hoeveelheid voer die wordt toegevoerd en omgezet naar nitraat.
  • Aanwezige niveau nitraat in verversingswater
  • Evt. toevoegingen van voedingsstoffen voor planten
 • Nitraat afname
  • Nitraat opname door de planten
  • Omzetting nitraat naar N2/N2O e.d. door denitrificatie
  • Frequentie en hoeveelheid waterverversing


Conc verloop 2 5,0 kB

Hier boven een ander voorbeeld van een verloop van een opstartfase. We zien hier dat de pieken van ammonia(k) en nitriet veel lager liggen. Dit door een lagere belasting van de bak in de beginfase. Ook zien we dat de pieken eerder verschijnen. Dit komt door de combinatie van lagere belasting en een hogere pH dan de vorige opstartcyclus. Bij een alkalische bak groeien de bacteriën immers harder dan bij een zure bak.
Het nitraat verloop ziet er ook vreemd uit. Het begin niveau van 2,5 mg/ltr is hetzelfde gebleven. Maar dan daalt het nitraat gehalte. Dit komt omdat de planten al beginnen te groeien. Ze hebben liever ammonium om te groeien maar dat is er nog niet. Dus gebruiken ze het nitraat. Hierdoor daalt het nitraatgehalte. Later als de nitraatproduktie volop loopt zien we het nitraatgehalte weer stijgen. De stijging is echter wel langzamer als in het vorige voorbeeld omdat de planten nog steeds wat nitraat blijven opnemen. Nemen de planten erg veel nitraat op dan kan die stijgende lijn ook een dalende lijn worden.
Gebrek aan nitraat en ammoniak komt in de opstartfase nog wel eens voor. Gevolg? Blauwalg.
In de grafiek zien we verder bij dag 43 een stijging van het nitraat. Dit komt door een grote waterverversing. We verversen immers met water waar 2,5 mg/ltr nitraat in zit. En in de bak zit op dat moment water met minder nitraat.

26 december 2011

Regenwater

Regenwater word al langer gebruikt om het water van het aquarium op de juiste waarde te krijgen en te houden, regenwater is in theorie volledig puur, omdat het water eerst is verdampt en later weer gecondenseerd is, het eigenlijk het zelfde principe als distillatie, maar dan op wereld schaal.
Stel je heb de volgende waardes:

Regenwater
PH 6
GH 0
KH 0

Kraan water
PH 8
GH 10
KH 10

Zoal je kan zien zijn is het kraanwater niet ideaal voor bijvoorbeeld een gezelschapsaquarium, dat kan je dus aanpassen met regenwater. Als je deze twee gaat mengen met een verhouding van 50:50 dan zal je de volgende waardes krijgen:

Water waarde na het mengen.
PH 7
Gh 5
KH 5

Deze waarde zijn ineens een stuk beter, en de kosten die zijn gemaakt zijn 0 euro. Zorg wel dat er voldoende voedingstoffen in het water aanwezig zijn, want zoals ik al heb verteld is regenwater in principe puur, en bevat het geen voedingstoffen, kraanwater daarentegen wel, daar moet je dus wel rekening mee houden.

Voor het mengen van het water hebben we ook een calculator, deze is eigenlijk voor osmose gemaakt maar dat moet je dan maar even denkbeeldig vervangen voor regenwater.

24 december 2011

Afrika biotopen

pH hoe zuur is dat.

E-mailadres
De pH wordt ook wel zuurtegraad genoemd. Deze parameter geeft dus aan of het water zuur is, lager dan 7.0 pH, of bassisch hoger dan 7,0 pH.
De meeste vissen hebben problemen met grote Ph veranderingen in korte tijd. Een Ph verandering van minder als 0,5 per 24 uur is voor de meeste vissen acceptabel.
De pH wordt bepaald door het aantal vrije H+ ionen in het water.

Waarom is de pH zo belangrijk:
 • De pH heeft invloed op de verhouding ammonium en ammoniak in het water.
  Bij lage pH meer NH4+, bij hogere hoger Ph meer dan het nog giftiger NH3.
pH-waarde

6
7
8
9
10
% ammonium NH4

100%    1mg/l
99% 0,99mg/l
96% 0,69mg/l
75% 0,75mg/l
22% 0,22mg/l
% ammoniak NH3

0%    0mg/l
1% 0,01mg/l
4% 0,04mg/l
25% 0,25mg/l
78% 0,78mg/l
 • De pH heeft invloed op de wijze waarop kooldioxide in het water oplost.
  Bij lage pH als CO2, bij gemiddelde pH als bicarbonaat (HCO3-) en bij hoge pH als carbonaat (CO32-).
 • De pH heeft invloed op de wijze hoe fosfaat in het water voorkomt.
  Bij lage pH's blijft fosfaat beter in oplossing. Bij hoge pH's slaat fosfaat eerder neer, vooral met calcium.
 • De pH heeft invloed op de wijze hoe calcium in het water voorkomt.
  Bij hogere pH's lost calcium slechter op dan bij lagere pH's (zuur water lost kalk goed op)
 • De pH heeft invloed op de wijze hoe sporenelementen (o.a. ijzer) in het water voorkomen.
 • De pH heeft invloed op hoe nitriet (NO²). voorkomt in het water.
  Bij lage pH waarden komt nitriet voor als het bijzonder giftige HNo²! (waterstof nitriet).
 • De pH heeft invloed op de stofwisseling van vissen en planten.
 • De pH heeft invloed op de stofwisseling van bacterien.
  Bijvoorbeeld nitrificerende bacterien werken het beste bij een pH tussen de 7,5-8,5.

De kH of zuurbindend vermogen

De kH geeft aan hoeveel carbonaat CO3en bicarbonaat HCO3 in het water zit. In principe kan dit nooit hoger zijn dan de totale hardheid.
De kH zorgt voor het zogenaamd bufferend vermogen voor de pH. Met andere woorden als je een hoge kH hebt dan is het moeilijker de pH aan te passen naar boven of naar beneden. De pH is dus stabieler als je een hoger kH hebt.
Door het water te koken vallen de carbonaten uit elkaar waardoor de kH afneemt vandaar de term tijdelijke hardheid. Tijdens ons normale kookproces valt alleen bicarbonaat uiteen, carbonaat valt pas uiteen onder hoge temperaturen en hoge druk.
De hoogte van de kH bepaald dus of de pH makkelijk te beïnvloeden is, maar wat is nu kH?
De KH= Het aantal bicarbonaat- en carbonaationen die gekoppeld zijn aan aardalkalie ionen.
KH CO3+ HCO3.
De aardalkalie ionen zijn voor het voor het overgrote deel magnesium en calcium ionen in ons kraanwater.
Nu ontstaat er een probleem, want de testsetjes die we allemaal gebruiken meten: De aanwezige carbonaten en bicarbonaten. Dus ook de niet gekoppelde carbonaten en bicarbonaten hierdoor meten we in uitzonderlijke gevallen hoger kH waardes als gH waardes. Wat eigenlijk niet kan, want dan heet het geen kH meer. (Zie definitie hierboven).
Eigenlijk kunnen we ook beter de naam kH laten vallen, omdat we die niet meten. We kunnen beter spreken over het zuurbindend vermogen. Want dat is wat het kH testsetje meet. Er wordt bepaald hoeveel H+ ionen er nodig zijn om de (bi)carbonaten af te breken, dus hoeveel zuur het kan binden. 

Afrika biotopen

E-mailadres
Een biotoop aquaria is een aquarium dat is opgezet om de natuurlijke leefomgeving van de vissen te simuleren. De vissen, planten, waterchemie, en inrichting zijn vergelijkbaar met hoe u het zal kunnen vinden in hun specifieke natuurlijke omgeving.
Als u er voor kiest om dieren vanuit hun natuurlijke omgeving in uw aquarium te stoppen dan vinden wij van Aquariatechniek het erg belangrijk dat dit op een verantwoorde gebeurt. Daarom een biotoop aquarium. Dit komt het natuurlijke gedrag van de vis ten goede en nog belangrijker de gezondheid van de vis.
Er sterven te veel vissen aan verkeerde waterwaarden. Een biotoop aquarium kan hier uitkomst in bieden, maar dan moet u natuurlijk wel weten wat u moet meten en waarom. We proberen de hobbyist informatie te geven om zijn aquarium te ontwikkelen tot een genot voor houder en bewoner.

SNEL STROMENDE AFRIKAANSE RIVIEREN.

De Zaïre rivier is de op één na grootste rivier van de wereld qua volume. Deze machtige rivier van 4500 km voert door een groot deel van West en Centraal-Afrika. De Zaïre rivier voert langs vele gebieden. Ook langs 350 km snelstromend gebied en juist dit gebied is de inspiratie geweest voor het snelstromend Afrikaanse rivieren biotoop in aquaria.
Water:
pH: 7,0-7,5; Ec 210-350µs; Temp: 25-27 graden Celsius
Het water dient heel zuurstofrijk te zijn en er zal dan ook veel oppervlakte stroming gerealiseerd moeten worden. Veel open zwemruimte met grote rotsen. De stroming kan worden verzorgt met sterke stromingspompen.
Planten:
Door de sterke stroming komen er niet veel planten voor in dit biotoop. Planten die eventueel zouden kunnen omdat deze zichzelf goed verankeren zijn de Anubias soorten en de Bolbitis heudelotii glas varen).
Vissen: Eutropiellus, Distichodus, Synodontis, Steatocranus, Teleogramma, Lamprologus.

TANGANYIKA MEER.

Volgens de geologen is het Tanganyika meer al 70-10 miljoen jaar geleden gevormd, waardoor het meer dan ook aanzienlijk ouder is dan het Malawi meer. Het meer is 700 km lang en op sommige stukken ruim 80 km breed. Het Tanganyika meer is ook nog erg diep 1500 m.
Water:
pH: 7,8-9,0; Ec 420-700µs; Temp: 24-28 graden Celsius.

Aquarium:
Een rotsachtige set-up, compleet met grotten en richels wordt aanbevolen.
De ondergrond is van fijn grind of zand en bezaait met slakkenhuizen. Weinig stroming. Veel verversen is een must omdat de vissen uit het meer slecht tegen belast water kunnen.

Planten:
Vallisneria is de enige commercieel beschikbare soort, maar Anubias en Javavaren zijn ook geschikt, mits de hobbyist bereid is om van de biotoop regels af te buigen.

Vissen:
Lake Tanganyika cichliden waaronder slakkenhuisbewoners, Synodontis, Afromastacembelus paling, Tanganyika Regenboogvis.

MALAWI MEER.

Het Malawi meer is 1-2 miljoen jaar geleden gevormd. Dit geologische jonge, rotsachtig meer is ongeveer 600 km lang en 85 km breed en is daarmee de op acht na grootste meer ter wereld. Het meer wordt begrensd door Malawi, Mozambique en Tanzania. Het meer wordt gedomineerd door cichliden, waarvan de meeste alleen in het Malawi meer voorkomen. Er zijn meer dan 280 soorten cichliden beschreven maar men schat dat er zeker 500 soorten in voorkomen. De grootste groep cichliden die in het meer voorkomen zijn de Haplochromines met meer dan 120 soorten en 48 geslachten.
Water: pH 7,8-8,6; Ec 210-350 µs; Temp 23-28 graden Celsius.

Aquarium:
Veel grote rotsen en op de bodem fijn grind of zand.

Planten:
Vallisneria is de enige commercieel beschikbare soort, maar Anubias en Javavaren kunnen ook in dit water, maar zijn natuurlijk niet biotoop correct.

17 december 2011

Nikon Vietnam War

Foto: Dana Stone Vietnam War Combat Photographer .

Leuke aquarium Tools

Waterplanten zoeker


Berekening glasdikte enz.....


Inrichten van uw aquariumAquatic Scapers Europe - International Aquascaping Contest 2010 Results

     Nano Category:

    1st Place - Manuel Recarey González (Spain) - Bosco

Tank size / Volume: 48 x 28 x 28 cm / 38L
Fertilization: KNO3, K2SO4, KH2PO4
CO2 / Bubbles per second / CO2-System: Yes / 2 / Reactor external
Lightning: 2 pll 24w and 36 w
Substrate: aqualit, arena

Plants: Proserpinaca palustris, Taxiphyllum sp., Riccardia chamedryfolia, 
           Cryptocoryne sp.
Fish & Invertebrates: Microrasbora erythromicron, Red cherrys
Hardscape: Wood

CO2

CO 2 gasflessen vulboog / argon, zuurstof voor de overdracht van gas lassen
Gasflessen Umfüllbögen f. CO2 / argon, zuurstof voor het overbrengen van het gas. 
Categorie: DIY, CO 2 / argon, zuurstof - om van omvangrijke flesformaat overdracht van gas in kleinere en meer hanteerbare containers - Gemaakt van duurzaam koper en messing . - standaard gasfles aansluiting op 200 bar flesdruk Richtprijs: 24,90 EUR


 geschikt O ² - flessen

eenzijdig schroefdraad: 3 / 4 RH volgens DIN 477-1

goedgekeurd voor max. 200 bar flesdruk

Verbind de twee flessen met de Umfüllbogen, open de kleppen van de gasflessen en wacht totdat de druk gelijk is.

Sluit vervolgens beide kleppen en weer los koppelen van de fles. De kleinere fles is nu gevuld.
 

CO2 UMFÜLL ADAPTER 2 x W 21,8 x 14 INNENGEWINDE

15 december 2011

extreme-aquariums
aquarium mancaveFluorescentielampen of TL buizen, welke kleur?

Fluorescentielampen of TL buizen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Voor het aquarium zijn volgende kleuren geschikt.


kleur 940 koelwitte kleur met zeer goede kleurweergave. Toepassen waar zeer hoge eisen aan de kleurweergave worden gesteld. Nadeel is dat de lichtopbrengst ca. 20% lager is dan bij kleur 840. 


kleur 840 koelwitte kleur met goede kleurweergave. 


kleur 830 warmwitte kleur met goede kleurweergave. 


kleur 865 daglicht kleur met goede kleurweergave. 

Willem van der Klooster 1st Place by Fluo
Dimensions: 170x70x70 cm
Volume: 700 liters
Light: 2 x Philips T5 - 80W - 830,  2 x Philips T5 - 80W - 865, 1 x Philips T5 - 80W - 840 
Filtration: Overflow filtration
Fertilizer: Profilux Plus II controls addition of fertilizers, Seachem Excel, KN03, KH2P04, and traces
Fauna: 23 Sphaerichthys Osphromenoides, 80 Rasbora Heteromorpha, 25 Carnegiella Strigata, 
             3 Colisa Lalia 6 Colisa Chuna 15 Otocinclus Affinis, 7 Neocaridina Denticulata Sinensis sp.
Flora:  Glossostigma Elatinoides, Blyxa Novoguineensis, Eriocaulaceae sp. Type 2, Rotala sp. Green,  
 Didiplis Diandra, Rotala Colorata, Ammannia Gracilis, Mayaca fluviatilis sp. Narrow, Alternanthera   
            Splendida, Blyxa Vietii, Rotala macrandra, Tonina fluviatilis, Tonina belém, Rotala sp. Pink, Blyxa  
            Japonica, Hygrophila balsamica, Proserpinaca palustris sp. Cuba, Ludwigia Inclinata sp. Cuba, 
            Polygonum sp. Kawagoneum, Potamogeton Gayi, Vesicularia sp. Christmas


Willem van der Klooster 2nd Place by W v Wezel
Dimensions: 180x55x55 cm
Volume: 450 liters
Light: 2 x Philips 58 - 830, 2 x Philips 58 - 840
Filtration: Eheim Pro 2028
Fertilizer: KN03, CO2, Iron with Reverse Osmosis water
Fauna: 12 Epyplatus dageti, 16 Rasbora heteromorpha, 22 Hemigrammus rhodostomus, 6 Red
koraalplaatjes, 6 Ottocinclus affinus, 12 Corydoras panda,
Flora: Hygrophila guianensis, Bacopa amplexicaulis, Ludwigia glandalose, Glyceria maxima, Rotala indica,
Saururus cernuus, Hydrocotyle leucocephala, Microsorium windelov, Vesicularia dubyana,
Limnophyla aquatica, Monosoleum tenerum, Althernantera rosefolia, Althernantera specy,
Cryptocoryne wendii, Hygrophila difformis,Nymphaea lotus green,Elatine diandra, Bacopa australis

13 december 2011

Universele thermostaat

Universele thermostaat UT 200 (Conrad Electronic)
Universele thermostaat
Universeel inzetbare elektronische thermostaat met gelijktijdige digitale aanduiding van de in- en uitschakeltemperatuur en van de actuele temperatuur. De thermostaat is op vrijwel alle gebieden inzetbaar waar een temperatuurregeling in de verwarm- of koelmodus nodig is. Naast het gebruik als zelfstandig apparaat kan deze universele thermostaat ook als reserve fungeren voor defecte mechanische thermostaten. Zo kan bijv. een koelkast met een defecte thermostaat via een in de stekkerdoos ondergebrachte thermostaat worden in- en uitgeschakeld.
De met 2 m aansluitsnoer uitgeruste temperatuursensor kan eenvoudig op een geschikte plaats binnen het apparaat worden geplaatst.

Technische specificaties

Antivriesfunctie:Nee
Afm.:(l x b x h) 68 x 57 x 131.5 mm
Kleur:Wit
Display:Ja
Voor airconditioning:Ja
Voor verwarmingstoestellen:Ja
Overige technische gegevens:Temperatuurnauwkeurigheid: +/- 0,1 °C
Montagewijze:Tussenstekker
Instelbereik:-40 tot +99,9 °C
Contactspanning:230 V
Contactstroom:16 A
Voedingsspanning:230 V~
Thermostaat type:Kamerthermostaat
Speciale thermostaat<(>
elektronisch

Handleiding klik hier

1 december 2011

Avonturier ontdekt allergrootste insect ter wereld


De 53-jarige Moffett vond 'Bugs Bunny' uiteindelijk in een boom. Het insect is afkomstig van de krekelachtigen en weegt drie keer meer dan een muis. Het insect heeft geen enkel probleem om wortels op te eten.


Klik hier om beelden van het insect te bekijken.


De reuzenweta is een krekelachtig insect met een vleugelspanwijdte tot bijna 18 centimeter. Het beestje komt bijna uitsluitend in Nieuw-Zeeland voor. Het is ook daar dat de bekende entomoloog Mark Moffett dit exemplaar vond en fotografeerde. Meteen het grootste insect ter wereld waarvan ooit een foto werd genomen.
Na twee dagen zoeken aan het Little Barrier Island in Nieuw-Zeeland had de 53-jarige Moffett al prijs. Oorspronkelijk werd de weta aangetroffen op Nieuw-Zeeland zelf, maar daar is het insect zo goed als uitgestorven door toedoen van ratten, ingevoerd door Europeanen. Moffett vond de weta in een boom, zette hem op zijn hand en voedde hem een wortel. 'Haar' eigenlijk, want het betreft een wijfje.

Moffett zei dat de weta ongeveer zoveel woog als drie muizen. Na de 'fotoshoot' liet hij haar meteen weer gaan. "Ze genoot zo van de wortel dat ze vergat dat ze op mijn hand zat. Ze knabbelde maar." Omdat het beestje met uitsterven wordt bedreigd, nam Moffett geen risico op een indigestie en liet hij de reuzenweta de wortel niet helemaal opeten. 

Leica M7 Xinhai Revolution limited edition


Leica M7 Xinhai Revolution limited edition launched in China

 Leica M7 Xinhai Revolution limited edition launched in China
Leica Camera launched a new Leica M7 Xinhai Revolution limited edition in China:
“On 10 October, Leica launched in China a limited edition M7 to commemorate the 100th anniversary of the Xinhai Revolution.
Distinguished guests were invited to witness the launch of this camera in the ex-residence of Song Ching Ling.
Clad in green leather, this edition is limited to 101 pieces. The top plate is also inscribed with the words “天下为公。孙文”, and over at the back has the words “辛亥革命一百周年纪念,1911-2011”. A matching 50mm f/1.4 Summilux lens comes with the camera.
Following this limited edition M7, Leica also intends to produce similar ones for the M9, X1 and D-Lux 5.”
 Leica M7 Xinhai Revolution limited edition launched in China
Leica M7 Xinhai revolution limited edition camera Leica M7 Xinhai Revolution limited edition launched in China

Mannen maken plannen (3) dimmen T5 lampen

Vervolg van deel 2: terug zien klik hier
Ter illustratie:Bovenste lichten branden op 100%. De overige zijn nu op 10% gedimd aan het branden en zullen langzaam naar 100% gaan branden.
Voor een zonsopgang worden natuurlijk eerst de dimbare TL lampen (hier T5, gaat ook met T8) langzaam gestuurd worden naar de door U gekozen waarde, en op het toppunt van de dag gaan ook de eerste op volle sterkte aangestoken worden door een tijdklok.

Voor de zonsondergang gebeurd alles in de omgekeerde volgorde natuurlijk.

Alles is instelbaar met de PC, de verbinding met de Flora-mate met de PC-laptop gaat via een USB poort.


Voorbeeld van een dimschema:(Nederlandstalig)