30 september 2012

Vissen worden kleiner door opwarming aarde.


Vissen worden als gevolg van opwarming van de aarde in de komende jaren waarschijnlijk een stuk kleiner dan ze nu zijn. Dat is de conclusie van wetenschappers in een onderzoeksrapport dat vandaag verscheen.
Door de opwarming van de aarde worden ook de oceanen warmer. Hierdoor neemt de hoeveelheid zuurstof in het water af, aldus de wetenschappers. Als gevolg van de verminderde hoeveelheid zuurstof neemt de grootte van de vissen af, volgens de wetenschappers die tijdens hun onderzoek computermodellen gebruikten.

"Er is meer zuurstof nodig als het lichaam groeit. Op een bepaald punt zal de vis niet verder groeien'', aldus een onderzoeker.

Gevolgen voor 600 soorten
De verminderde hoeveelheid zuurstof zou gevolgen hebben voor 600 vissoorten, waaronder kabeljauw, schol en heilbot. De wetenschappers hebben berekend dat in 2050 de grootte van de vissen met 14 tot 25 procent is afgenomen in vergelijking met het jaar 2000. Vissen in de Indische Oceaan zouden het ergst worden getroffen (24 procent kleiner). Vissoorten in de Atlantische Oceaan zouden 20 procent kleiner worden.

Kleinere vissen hebben volgens de onderzoekers grote gevolgen voor het hele ecosysteem, voor zowel mens als dier. Zo heeft de verminderde grootte van de vissen gevolgen voor de visserij, omdat de vangst kleiner wordt, aldus de onderzoekers.

25 september 2012

Nieuwe sprinkhaansoort ontdekt in Antwerpse havenIn de buurt van het Antwerpse Delwaidedok zijn vorige maand enkele kiezelsprinkhanen gespot. Die sprinkhaansoort werd in 1998 voor het eerst in Wallonië waargenomen maar nog nooit eerder in Vlaanderen. De natuurlijke habitat van de kiezelsprinkhaan is droog en rotsachtig terrein. Natuurpunt vermoedt dat er een populatie van de insecten aanwezig is.
Een sprinkhaankenner ontdekte op 2 augustus een mannetjesexemplaar langs de spoorlijn aan het Delwaidedok. De dag erop zag hij er ook een vrouwtje.
De kiezelsprinkhaan rukt al jaren op naar het noorden. Een mogelijke verklaring hiervoor is de klimaatverandering. In de Benelux wordt de soort vooral langs spoorwegbermen gevonden, een omgeving die veel overeenkomsten met zijn natuurlijke habitat vertoont. Spoorlijnen vormen immers een lange aaneenschakeling van geschikte biotopen waarlangs de sprinkhaan zich kan verspreiden.
Mogelijk zijn de kiezelsprinkhanen vanuit Frankrijk en Duitsland, het oorspronkelijke verspreidingsgebed van de soort, meegereisd met goederentreinen die onder meer grind en zand vervoeren. Natuurorganisatie Natuurpunt vermoedt dat er een populatie in de Antwerpse haven aanwezig is en gaat het gebied verder onderzoeken.
Kiezelsprinkhanen zijn bruingrijs van kleur en hebben blauwe achtervleugels. Een ander kenmerk is de vloeiende kiel op de achterpoot.

16 september 2012

AAN DE ANDERE KANT VAN HET GLAS!


WELKOM
AAN DE ANDERE KANT VAN HET GLAS!


Ontdek wat er allemaal bij komt kijken om een aquarium op te starten waar garnalen zich fijn in voelen. Maak kennis met een aantal soorten garnalen en leer wat ze nodig hebben om zich goed te voelen. Welke planten zijn geschikt voor garnalen en wat eten ze eigenlijk....

Ralph en José

7 september 2012