31 december 2008

De Gazastrook?

Als de waarheid boven water komt dan staan de Palestijnen er niet goed voor want die zijn nooit een volk geweest in de geschiedenis.
Zelfs in 1948 sprak men nog niet over Palestijnen. Het zijn groepjes, veelal Arabieren die onder impuls van Yasser Arafat*= ("Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat Al Qudua Al Husseini"), zich Palestijnen zijn gaan noemen naar de Bijbelse regio "Filistia**". Dus wie pakt land van wie?

*Palestijns leider van de PLO
In de jaren '60 van de 20e eeuw wist Arafat de Palestijnse kwestie op de internationale agenda te krijgen. Vanuit zijn overkoepelende organisatie, de PLO , gaf hij leiding aan de Palestijnen. In 1970 werd hij door Koning Hoessein van Jordanië met krachtige hand het land uitgezet omdat de PLO een bedreiging werd voor de eenheid van Jordanië en een mislukte staatsgreep pleegde. Arafat verplaatste zijn hoofdzetel naar Beiroet in Libanon.
Vanuit Libanon zette hij de strijd voor de Palestijnse zaak voort. Syrië verhinderde dat Palestijnse guerrilla's vanuit Libanon via Syrië Jordanië binnenvielen. Hij maakte daarbij gebruik van geweld en terreur.

**Filistia werd het Koninkrijk der Filistijnen van ongeveer 3500 jaar geleden (de bijbelse naam Palestina is afgeleid van Palestina in het Latijn, die is afgeleid van Filistia) genoemd.
De naam Palestina werd gebruikt in de bijbel. De naam verwijst naar Hebreeuwse stammen die gevestigd waren in verschillende oorlogvoerende koninkrijken in Palestina.

30 december 2008

Pelvicachromis taeniatius nakweekPelvicachromis taeniatius (smaragdprachtcichlide) gekweekt door mijn dochter!!! Knap gedaan, maar is natuurlijk dochter van....


Zitten nu hier bij mij aangezien het schoolvakantie is en haar aquarium leeg staat in de klas.

28 december 2008

Geachte Heer Vleminckx Swa,


Geachte Heer Vleminckx Swa,

Aan het eind van dit jaar zorgt Nikon voor een nieuwe verrassing en brengt enkele dagen vóór de feesten een nieuwe professionele digitale reflexcamera op de markt: D3X ligt vanaf eind december 2008 in de winkel!
Tot groot geluk van de meest veeleisende fotografen zoals uzelf!
Bent u altijd weer op zoek naar het ideaal op fotografie gebied? Dan is dit het toestel waar alle fotografen op hebben gewacht:de D3X! Nikon opent nieuwe deuren met dit buitengewone, kwalitatief hoogstaande toestel. Door de zeer hoge resolutie gaat het ongetwijfeld een stapje verder op het vlak van reclame-, mode- en beeldbankfotografie.Hebt u meer gegevens nodig om u te laten overtuigen?

De lijst is lang. Als we de professionele fotograaf het water in de mond willen doen komen, dan hoeven we alleen maar te vermelden dat de CMOS-sensor 24,5 miljoen pixels heeft met een ongeëvenaard hoog aantal beelden per seconde. Er is een LiveView-functie, de beeldverwerkingstechnologie is ultramodern en de bediening is buitengewoon intuïtief. Het omhulsel in magnesium is spatwater- en stofdicht.We kunnen er nog zoveel meer over zeggen. U vindt een uitgebreide lijst met technische, esthetische en ergonomische functies van de D3X op de website van Nikon .

Iedere professioneel werkende fotograaf zou er zeker een moeten hebben!
Wij wensen u alvast een heel prettig jaareinde 2008 toe samen met dit volstrekt buitengewone toestel,

Met vriendelijke groet,Het Nikon BeLux team

Brakwater of zoetwater??

Freshwater bumblebee goby, Brachygobius xanthomelas
"It's entirely likely that all bumblebee gobies are freshwater fish in the wild. Goby expert Naomi Delventhal has written on this issues extensively, including in my brackish water aquarium book. Frank Schaefer at Aqualog has said much the same thing. So the idea that Brachygobius xanthomelas is unusual in being a "true freshwater" species is likely misleading.
I've kept standard bumblebee gobies in freshwater tanks without problems, and my own specimens currently live in a tank with 50% rainwater, 50% tap water, and are doing just fine. They've been there for years now.So what's the deal? Why are Brachygobius spp. widely pushed as brackish water fish? In part, they may well do better in brackish water conditions in captivity. As I've mentioned with reference to mollies in this month's PFK (December 2008) marine salt mix buffers pH and detoxifies nitrite and nitrate. These benefits may be the critical issues rather than salinity. Certainly, a wide variety of fish do much better in brackish water in aquaria than they do freshwater conditions, despite the fact they are mostly or even entirely freshwater fish in the wild! Figure-8 puffers, green spotted puffers, Ceylon puffers, knight gobies, orange chromides and of course mollies fall into this category.
In the case of bumblebees, another key issue may be feeding. The vast majority of specimens die within months of purchase because they starve. These fish do not compete well with other fish at feeding time. It is entirely possible that over the years aquarists have assumed their gobies died because of water chemistry issues, without realising that starvation was actually the cause.In any event, bumblebee gobies are good fish for either freshwater or brackish water tanks, provided you observe their requirements for peaceful tankmates and the right types of food. Bloodworms are a favourite, but live daphnia and brine shrimp also go down well. Shrimp eggs can be scraped off whole North Atlantic prawns through winter and especially spring, and these are greedily devoured! In winter they're in the "head" and in spring underneath the legs. Buy a bunch, eat the prawns yourself, and freeze the eggs for your gobies and indeed any other fussy fish in your tank.
Posted by:
Neale Monks - 2 weeks, 3 days agoDate: Wednesday December 10th, 2008, 5:06 pm

http://www.practicalfishkeeping.co.uk/pfk/pages/comments.php?member=3424

Zoetwater hommelbijtje, Brachygobius xanthomelas
Het is waarschijnlijk dat alle bijtjes zoetwatervissen in de wildernis zijn. Grondel deskundige Naomi Delventhal heeft dit geschreven en geeft uitgebreid uitleg, omvattend in mijn boek het brakwateraquarium. Frank Schaefer heeft in Aqualog ook hetzelfde gezegd. Zo is het idee dat Brachygobius xanthomelas een „ware zoetwater“ soort is, ongebruikelijk in het zijn het waarschijnlijke misleiden.
Ik heb ‘standaardhommelbijtjes’ in zoetwateraquariums gehouden zonder problemen, en mijn eigen soorten leven momenteel in een aquarium met 50% regenwater, 50% leidingwater. Zij zijn daar al jarenlang in gehouden.
Waarom zijn de soorten van Brachygobius spec. wijd gekend als brakke watervissen? Voor een deel kunnen zij beter in brakke watervoorwaarden in gevangenschap gehouden worden. Zoals ik met betrekking tot mollys in PFK van deze maand (december 2008) heb vermeld dat zouttoevoeging optreedt als buffer voor de pH en het ontgiften van nitriet en nitraat. Deze voordelen kunnen eerder het zoutgehalte zijn. Zeker, een grote verscheidenheid van vissen doen het beter in brakwater aquariums dan in zoet wateraquariums, ondanks het feit dat zij meestal of zelfs volledige zoetwatervissen in hun natuurlijke biotoop zijn! Cijfer-8 van de kogelvissen (Tetraodon biocellatus), de groene bevlekte kogelvis (Tetraodon nigroviridis), de Ceylon kogelvis (Tetraodon fluviatilis), riddergrondel (Stigmatogobius sadandundio), sinaasappel chromides (Etroplus maculatus)en natuurlijk ook de Black molly (Poecillia sphenops) vallen in deze categorie.


In het geval van de bijtjes is er een ander belangrijker thema, het voeden en het soort voedsel! De overgrote meerderheid van de bijtjes sterft binnen enkele maanden na aankoop omdat zij verhongeren. Bijtjes concurreren niet goed met andere vissen tijdens het voederen. Het is volledig mogelijk dat in de loop van de jaren aquarianen hebben verondersteld dat hun bijtjes stierven wegens de watersamenstelling, zonder zich te realiseren dat zij stierven van honger en dat eigenlijk verhongering de oorzaak was.
In om het even welke omstandigheden, bijtjes zijn goede vissen voor zoetwater of brak wateraquariums, op voorwaarde dat u hun eisen ten aanzien van vreedzame soortgenoten en het juiste type van voedsel geeft. Rode muggenlarven zijn een favoriet, maar levende daphnia en Artemia staan ook bovenaan hun lijst. De eieren van Noord- en Atlantische Oceaan garnalen kunnen de gehele de winter en vooral de in lente worden geschaafd, en deze worden heel graag verslonden! In de winter zitten zij in het „hoofd“ en in de lente onderaan de poten. Koop er, en eet de garnalen zelf, en bevries de eieren voor uw bijtjes en inderdaad ook voor andere kleine vissen in uw aquarium.

Posted by: Neale Monks - 2 weeks, 3 days agoDate: Wednesday December 10th,
Bron: http://www.practicalfishkeeping.co.uk/pfk/pages/comments.php?member=3424

27 december 2008

De Crem na New Yorkse kater: "Bloggen is gevaarlijk"


Defensieminister nu ex-minister Pieter De Crem vindt bloggen "een steeds gevaarlijker fenomeen". Nadat hij moest toegeven dat er van op zijn kabinet nu ex-kabinet wel degelijk gebeld is met de baas van de Vlaamse barmeid nadat die op haar blog een boekje had opengedaan over een braspartij van de defensieminister in New York. Het meisje werd na het telefoontje ontslagen.

Freshwater bumblebee goby, Brachygobius xanthomelas
Copyright © Practical Fishkeeping


Matt Clarke on the Freshwater bumblebee goby, Brachygobius xanthomelas

Common name: Freshwater bumblebee goby
Scientific name: Brachygobius xanthomelas Herre, 1937
Origin: Cambodia, Indonesia, Malaysia and Singapore.
Size: Around 2cm/0.75"
Diet: Probably zooplanktivorous, so offer small frozen foods, such as brineshrimp and Daphnia.
Reader John Robertson has kept this species long term. He says they are choosy about foods, but relished newly hatched brineshrimp but only picked at other foods, including frozen Cyclops, lobster eggs and Daphnia.
Water: This is one of a couple of species of bumblebee goby to occur only in freshwater, so there's no need to add salt. John kept his in softwater (50% rainwater) at about 3GH, pH 6.0 and a temperature of 80F. His fish have spawned once, so the conditions do seem appropriate.
Aquarium: Little is known about the habitat this species come from, so what the aquarium should look like is anyone's guess. I'd go for a smallish tank with a soft, sandy substrate and lots of twig like branches and bogwood. It should mix well with most small, placid species. It would be wise not to mix this with anything too boisterous, as it's not a particularly bold fish and could miss out on food. John's fish were kept as a group of nine in a 12" x 8" x 8" tank, which was bare apart from some PVC tubes and flower pots for shelter, pebbles and oak leaves.

Identification: The bumblebee gobies are quite complicated to distinguish from each other. It's very difficult to accurately confirm the identity of some species without knowing the collection locality of counting their scales. Given their tiny size, counting scales on these fish is really only possible with a preserved specimen and a microscope. These were imported as B. xanthomelas, but there is another Brachygobius that can be confused with this species - the similar looking B. kabiliensis, which also reaches a size of 2cm or so. B. xanthomelas should have 26-27 scales, while B. kabiliensis should have 22-23 in the lateral line series. Unfortunately, I wasn't able to count the scales on these fish from the high resolution photographs, but these do resemble fish identified as xanthomelas that I've seen before. According to PFK website contribtor Dr Heok Hee Ng, xanthomelas also usually has a broken first anal stripe, which is seen on these specimens.

Breeding: John Robertson saw eggs from his fish, but did not manage to rear any fry. Says John: "In general, the fish were rather drab, the base colour being rather washed out. But at times they became much more yellow, contrasting with the black bands. "In August they spawned and I could see the male protecting the eggs in a narrow (10mm diameter) tube. He kept rubbing his body against them. I expected the fry would be eaten by the other fish, so I tried to move the male and the eggs to another tank. "Unfortunately, the male was too fast for me and when he fled I couldn't identify him amongst the others. After 24-hours he had not returned to his brood so I removed the eggs anyway. Unfortunately, none hatched and they didn't spawn again."Unusually, John keeps his in a tank with neither filtration or aeration, relying on regular partial water changes to keep water conditions in check.
Availability: This species only turns up sporadically, and it's rarely offered under its real name as there were. We spotted these on sale at Maidenhead Aquatics @ Peterborough. Price: £1.50
This article was first published in the March 2008 issue of Practical Fishkeeping
magazine.

Zoetwater hommelgoby, Brachygobius xanthomelas
Matte Clarke op Zoetwaterhommelgoby, Brachygobius xanthomelas
Gemeenschappelijke naam: Zoetwater hommelgoby
Wetenschappelijke naam: Brachygobius xanthomelas Herre, 1937
Oorsprong: Kambodja, Indonesië, Maleisië en Singapore.
Grootte: Rond 2cm.
Dieet: Waarschijnlijk plankton, bied zo klein bevroren voedsel, zoals Artemia en Daphnia aan. John Robertson heeft deze soort lange termijn gehouden. Hij zegt dat zij in verband met voedsel kieskeurig zijn, maar onlangs broedde hij Artemia uit en keken ze amper naar ander voedsel, met inbegrip van bevroren Cyclops en Daphnia
Water: Dit is één van een paar soorten van hommelgobys die enkel in zoetwater voorkomen, zodat er geen behoefte is om zout toe te voegen. John hield ze op kraanwater en 50% regenwater, bij ongeveer 3GH, pH 6.0 en een temperatuur van 26,6 C°. Zijn vissen hebben eens kuit geschoten, zodat de voorwaarden blijkbaar voldeden.
Aquarium: Weinig is gekend over de habitat waar deze soort vandaan komt, zodat het gissen is wat betreft het aquarium. Ik zou voor een klein aquarium gaan met een zacht, zandig substraat en veel takje zoals takken en kienhout. Ze zouden zich goed met de meeste kleine vreedzame soorten moeten kunnen mengen. Het zou niet verstandig zijn om deze visjes met om het even welke soorten samen te houden, aangezien het geen bijzonder beweegelijke vis is en rustig naar voedsel moet kunnen zoeken. John's vissen werden gehouden als groep van negen in een 30 cm x 20 cm x 20 cm aquarium, met buisjes van pvc en bloempotten voor schuilplaatsen zorgden, kiezelsteentjes en eiken bladeren en verder naakt was.
Identificatie: Hommelbijtjes zijn vrij ingewikkeld om van elkaar te onderscheiden. Het is zeer moeilijk de identiteit van sommige soorten nauwkeurig om te bevestigen zonder de vindplaats te kennen door het tellen van hun schubben. Gezien hun kleine grootte, is tellen van de schubben op deze vissen werkelijk slechts mogelijk met een bewaard specimen en een microscoop. Deze werden ingevoerd als B. xanthomelas, maar er zijn nog andere Brachygobius die met deze soort kan worden verward - gelijkaardige zijn B. kabiliensis, die ook een grootte van 2cm bereikt. B. xanthomelas zouden 26-27 schubben moeten hebben, terwijl B. kabiliensis 22-23 in de zijlijnreeks zou moeten hebben. Jammer genoeg, kon ik niet de schubben van deze vissen van de hoge resolutiefoto's tellen, maar deze lijken op vissen die als B. xanthomelas worden geïdentificeerde die ik voordien heb gezien. Volgens Pfk- websitecontribtor heeft Dr. Heok Hee Ng, B. xanthomelas ook gewoonlijk een gebroken eerste anale streep, die ook op deze soorten wordt gezien.
Het kweken: John Robertson merkte eieren van zijn vissen, maar slaagde er niet in om jongen groot te brengen.
John: „In het algemeen, waren de vissen eerder kleurloos, de basiskleur die eerder wordt uitgewassen. Maar af en toe werden zij geler, tegenover elkaar stellend met de zwarte banden. „In Augustus dat zij kuit hadden geschoten en ik het mannetje kon zien, beschermende hij de eieren in een smalle (10mm diameter) buis. Hij hield wrijvend zijn lichaam tegen hen. Ik dacht dat de jongen door de andere vissen zouden worden gegeten, daarom probeerde ik om het mannetje en de eieren naar een ander aquarium te verplaatsen. „Jammer genoeg, was het mannetje te snel voor me en toen hij gevlucht was kon ik hem niet onder de anderen identificeren. Na 24 uren die hij niet bij zijn kroost was teruggekeerd zodat ik hoe dan ook de eieren verwijderde . Jammer genoeg, niets uitgebroed en zij schoten niet opnieuw kuit".

Ongebruikelijk, houdt John hen in een aquarium met noch filtratie of verluchting, die hij op regelmatige gedeeltelijke waterverversingen in controle probeert te houden.
Beschikbaarheid: Deze species verschijnt slechts sporadisch, en hij wordt zelden aangeboden onder zijn echte naam. Wij betrokken deze bij Maidenhead Aquatics @ Peterborough. Price: £1.50 Dit artikel werd eerst gepubliceerd in Maart 2008 'Practical Fishkeeping
magazine'.


RAINFOREST INFORMATION

http://www.mongabay.com/

26 december 2008

CENSUUR

VERBODEN STAD


De nieuwste Batmanfilm 'The dark knight' mag om "culturele gevoeligheden" niet getoond worden in de Chinese bioscopen.
Verboden Humo blijft uit de rekken
(Voor de foto Koekelberg/Ricour moest Humo uit de rekken.)


Afghanistan eist wereldwijd verbod van Fitna.Hoofddoekenverbod in Gent
Is Playboy's Virgin Mary Cover offensive?

The Girls of Afghanistan

'Kuifje in Afrika' uit de rekken wegens racisme: 'Een puur Britse kwestie' 'Scheet in een fles!'

'O19 aug 2008 ... Erotische Kuifjeparodie uit de rekken 'overvbesekste Kuifje uit de rekken gehaald'

Leuvense bibliotheek haalt negationisme uit rekken

Afstammeling van Lodewijk XIV kan expo niet verbieden
Koptische paus verbiedt biecht per telefoon of internet!
Kabouters brengen bezoekers Lineart de Hitlergroet ( "We leven nu in een democratie en we kunnen dus kiezen wat we willen", aldus Hörl )

Mag da...????


24 december 2008

Foto's verkleinen voor verzending.IrfanView is een applicaties om een beeldbibliotheek te beheren en simpele bewerkingen op foto's uit te voeren. IrfanView is een uitstekend viewerprogramma om al je beelden te bekijken. Niet alleen is het erg klein, het is ook geheel reclamevrij en gemakkelijk te gebruiken. Is een snelle image viewer en converteerder die vele bestandsformaten ondersteunt waaronder JPEG, GIF, PNG, BMP en TIFF. Het kan ook uw Windows logo tijdens het opstarten afwisselen en een diashow vertonen van een door u gemaakte selectie afbeeldingen.
Via bijkomende plug-ins voeg je extra functies toe (Nederlands). En het kost absoluut niets.

http://www.zdnet.be/downloads.cfm?id=88572&mxp=219
http://www.kellerhuis.com/
Download -> IrfanView
Nederlands Taalbestand.
Installer of ZIP
Kopieer het bestand Nederlands.dll naar de map C:Program FilesIrfanviewLanguages
Start IrfanView en ga in het menu naar Options / Change Language en kies voor Nederlands
http://www.seniorennet.be/Pages/Thuis_op_internet/verkleinen_foto.php
Hierbij een link met vergelijkingen tussen verschillende beeldbeheerders.
http://www.impulseadventure.com/photo/flow-catalog-compare.html


Londenaar vindt krokodil in badkuip

Een ongediertebestrijder uit Londen wist niet wat hij zag toen hij door een bewoner werd opgeroepen om een probleempje in zijn badkamer op te lossen. Toen de deur open ging, stond hij oog in oog met een zestig centimeter lange krokodil.Het dier zat in de badkuip en de bewoner zei dat hij een vriend beloofd had voor de krokodil te zorgen. De dierenbescherming haalde het dier meteen weg.

Acht weetjes over Kerstmis

De kerstman dankt zijn rode kleur aan Coca-Cola
Het lijkt vanzelfsprekend dat we allemaal rond de kerstboom zitten, dat de kerstman de nacht voor Kerstmis in zijn slee door de lucht vliegt of dat zoveel mensen op kerst kalkoen eten. Maar hoe is heel die traditie ontstaan? Acht vragen en antwoorden over Kerstmis.

1. Waarom vieren we Kerstmis op 25 december?
We herdenken op 25 december de geboorte van Christus, maar het is heel waarschijnlijk dat die gebeurtenis op een andere datum plaats had. De Bijbel geeft immers geen precieze datering voor de geboorte van Christus. Het is best mogelijk dat Christus niet eens in december geboren werd. Uiteindelijk werd voor 25 december gekozen zodat de datum zou overeenkomen met de Romeinse festivals die de kortste dag van het jaar vierden.
Christus is niet op 25 december geboren, maar op 17 juni.
Link: http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/541142/2008/12/10/Stop-met-uw-kerstinkopen-Jezus-is-geboren-op-17-juni.dhtml

2. Waar komt de kerstman vandaan?
De kerstman is gebaseerd op de persoon die wij als Sinterklaas kennen. De bisschop van Myra is de beschermheilige van de kinderen. Volgens een legende kon een man geen bruidschat voor zijn drie dochters betalen tot Sint-Niklaas goudzakken door zijn raam gooide. Wij verwelkomen Sinterklaas vandaag nog altijd op 6 december.

3. Waarom komt de kerstman langs de schoorsteen?
Na de Amerikaanse revolutie schreef Washington Irving in New York een satire over de populaire heilige uit Europa. Daarin kreeg de kerstman een hangbuikje en klom hij door de schoorsteen.

4. Waar komen de rendieren vandaan?
Op 23 december 1823 publiceerde de 'Troy Sentinel' een lang gedicht met de titel 'The Night Before Christmas'. Daarin verplaatste de figuur uit de satire van Irving zich met een slee die getrokken werd door acht rendieren. De auteur was waarschijnlijk een professor die anoniem wilde blijven zodat hij niet geassocieerd werd met nonsens voor kinderen. De rendieren hadden ook namen, maar de beroemde Rudolph, met de rode neus, ontstond pas in 1939.

5. Waarom draagt de kerstman een rood pak?
De kerstman droeg voor het eerst een rood pak toen een cartoonist zich in 1869 baseerde op de satire van Irving. Maar het is dankzij Coca-Cola dat de kerstman consequent een rood pak draagt. Gedurende meer dan 30 jaar werd de figuur in een reclamecampagne van het frisdrankenconcern in het rood gekleed.

6. Waarom plaatsen we een kerstboom?
Deze traditie ontstond bij de Duitsers, maar het is dankzij de Engelsen dat we het vandaag overal doen. Koningin Victoria trouwde met de Duitse prins Albert. In zijn thuisland was het de traditie om een boom te versieren. Ter ere van hun koningin begonnen de Engelse burgers hetzelfde te doen.

7. Waarom eten we kalkoen?
In de zestiende eeuw bracht een handelaar enkele kalkoenen mee uit Amerika. De vogels werden meteen populair. Het vlees was lekker en andere dieren, zoals kippen en koeien, waren levend veel nuttiger. Een kip was toen bovendien heel duur.

8. Waarom sturen we kerstkaartjes?
Henry Cole had in 1840 geen tijd om al zijn vrienden een brief te schrijven. Daarom liet hij een speciale kaart ontwerpen met een kerstboodschap. Drie jaar later bestelde hij duizend exemplaren en begon hij de kaarten door te verkopen.

België in crisis, nu nog erger dus


Koning roept politici op om verantwoordelijkheid op te nemen!!!

Hol lettertype bespaart inkt

Spranq Eco Sans

Een bedrijf uit het Nederlandse Utrecht heeft een milieu- en inktvriendelijk lettertype ontworpen. Het Ecofont bevat kleine holle rondjes, waardoor het tot zo'n 20 procent minder inkt gebruikt, meldt de Telegraaf. Communicatiebedrijf Spranq wil met het lettertype de bewustwording rond milieuproblemen stimuleren.
Het Ecofont is gebaseerd op de Vera sans, een OpenSource letterfont dat vrij te gebruiken is en lijkt op Verdana. Het milieuvriendelijke lettertype is gratis te downloaden voor zowel pc als mac, en is het beste leesbaar bij een grootte van 9 of 10.Spranq nodigt ontwerpers uit het Ecofont verder te verbeteren onder een gratis open-source model. (sam)

Het ecofont is hier te downloaden

23 december 2008

"Liever twee weken geen seks dan geen internet"

In de Verenigde Staten is een onderzoek uitgevoerd naar de (on)misbaarheid van internet. Uit de resultaten blijkt dat mensen zeer gehecht zijn aan internet. Zo beweert 46% van de vrouwen dat ze liever twee weken geen seks heeft dan geen internet.
Bij de mannen ligt dat percentage iets lager: 30% heeft liever internet dan seks. Daarnaast kregen de ondervraagden vijf dingen voorgeschoteld waarvan ze moesten aangeven hoe belangrijk ze zijn in hun leven.
Op de eerste plaats kwam dus, met een overduidelijke meerderheid, internet (65%). Daarna volgt een abonnement op een sportclub, op de derde plaats staat shoppen. Op restaurant gaan scoort nog net iets beter dan kabeltelevisie. Maar voor internet zouden de meeste mensen dus even hun seksleven op pauze zetten.

"Mannen zijn overbodig geworden"
http://www.hln.be/hln/nl/14/Kanaal-You/article/detail/557842/2008/12/17/Mannen-zijn-overbodig-geworden.dhtml