7 juli 2010

Ammonium NH4+ the biggest killer of aquarium fish

Ammonium NH4+

Ammonium is het eerste eindproduct van de afbraak van afvalstoffen in het aquarium. In een goed functionerend aquarium is ammonium slechts minimaal aanwezig. Ammonium kan verminderd worden door een waterverversing of door te filteren over zeoliet.
Ammonium is voor de vissen matig giftig maar boven een pH van 6.8 wordt ammonium omgezet in ammoniak, wat wel heel giftig is voor de vissen.

Tijdens het transport van vissen in een viszakje wordt er altijd onderweg ammonium door de vissen uitgescheiden. De pH waarde daalt in het viszakje zodat er geen ammoniak ontstaat. Wordt er tijdens het aanpassingsproces echter aquariumwater gemengd met het water in het viszakje, dan stijgt de pH waarde weer waardoor de kans op het ontstaan van ammoniak wel groter is. De aanpassing van vissen in een nieuwe omgeving is daarom altijd gevaarlijk.

Meten:
 Waarden : Optimale ammoniak concentraties zijn altijd nul (niet meetbaar) ! Waarden lager dan 0.01 mg/l kunnen als ongevaarlijk beschouwd worden. Tussen de 0.01 en 0.2 mg/l ammoniak geeft schadelijke effecten bij langdurige belasting. Bijvoorbeeld : chronisch lage ammoniagehalten verlagen het immuun systeem van de vis. Vanaf 0.2 mg/l bestaat er direct gevaar voor de vissen en vanaf 1 mg/l is het meestal fataal.

Opgelet : Wanneer we het ammonia gehalte meten (bvb. druppeltestjes), dan meten we vaak enkel het gehalte aan ammonium, soms zelfs het totale gehalte aan ammonia. De waarde die daarbij verkregen wordt dient dus nog omgezet te worden naar het werkelijk ammoniak gehalte zodat we het eventuele gevaar kunnen inschatten. Dat kan door middel van een conversietabel die rekening houdt met de pH van het water, sommige tabellen houden zelfs ook rekening met de temperatuur.
Normaal vind je zulke tabel op de gebruiksaanwijzing van je testsetje.

Gebruik van zeoliet als filtermateriaal in de aquaristiek

Hoe regenereert u zeoliet :

Verwijder het mineraal uit de filter en plaats het in een aparte bak met water. Voeg er zout (keukenzout of zeezout) bij en meng dit met het water. Laat het mengsel enige uren inwerken op de zeoliet. Haal de zeoliet uit de bak en spoel het grondig met vers water. Daarna laat u het gesteente uitdrogen. Indien u dit elke twee maanden herhaalt, dan zal de zeoliet terug optimaal de ammonia absorberen uit het vijverwater. Na 3 tot 5 jaar kan het toch verzadigd geraken, vervangen is dan de enige oplossing. Zeoliet moet u een beetje vergelijken met een spons die u steeds maar uitspoelt. Na verloop van tijd zal de spons ook versleten en opgebruikt zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten