28 juli 2011

Algen invaderen amfibiecellen


adult salamander

Algae in the salamanders' cells could be providing them with photosynthetic products, including oxygen.John Cancalosi/naturepl.com


Volgens wetenschappers van de Dalhouse Universiteit in Halifax, Canada zouden groene algen zich ontwikkelen in de legsels van de Noord-Amerikaanse Gevlekte Molsalamander (Ambystoma maculatum). Gevlekte Molsalamanders hebben een verborgen levenswijze en komen pas bij schemering te voorschijn om op insecten en wormen te jagen.
Hun doorzichtige eieren zetten ze af in ondiepe waterpartijen maar die worden vrij snel groen als gevolg van de zich ontwikkelende algencellen. Tijdens hun eerste levensfasen leven de  embryo's van de Gevlekte Molsalamanders in symbiose (mutualisme) met de alg (Oophila ambystomatis). De alg profiteert van de stikstofrijke afvalstoffen van het embryo maar produceert op haar beurt zuurstof voor het embryo. Dit zou de eerste waarneming zijn van een mutualisme tussen een plant en een vertebraat.
tekst: Robert Jooris (Hyla)
Bericht uitgegeven door Hyla, amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt op donderdag 7 juli 2011


salamander embryos


Spotted salamander embryos have an unexpectedly close relationship with a single-celled alga.TED LEVIN/photolibrary.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten