24 december 2011

Afrika biotopen

pH hoe zuur is dat.

E-mailadres
De pH wordt ook wel zuurtegraad genoemd. Deze parameter geeft dus aan of het water zuur is, lager dan 7.0 pH, of bassisch hoger dan 7,0 pH.
De meeste vissen hebben problemen met grote Ph veranderingen in korte tijd. Een Ph verandering van minder als 0,5 per 24 uur is voor de meeste vissen acceptabel.
De pH wordt bepaald door het aantal vrije H+ ionen in het water.

Waarom is de pH zo belangrijk:
 • De pH heeft invloed op de verhouding ammonium en ammoniak in het water.
  Bij lage pH meer NH4+, bij hogere hoger Ph meer dan het nog giftiger NH3.
pH-waarde

6
7
8
9
10
% ammonium NH4

100%    1mg/l
99% 0,99mg/l
96% 0,69mg/l
75% 0,75mg/l
22% 0,22mg/l
% ammoniak NH3

0%    0mg/l
1% 0,01mg/l
4% 0,04mg/l
25% 0,25mg/l
78% 0,78mg/l
 • De pH heeft invloed op de wijze waarop kooldioxide in het water oplost.
  Bij lage pH als CO2, bij gemiddelde pH als bicarbonaat (HCO3-) en bij hoge pH als carbonaat (CO32-).
 • De pH heeft invloed op de wijze hoe fosfaat in het water voorkomt.
  Bij lage pH's blijft fosfaat beter in oplossing. Bij hoge pH's slaat fosfaat eerder neer, vooral met calcium.
 • De pH heeft invloed op de wijze hoe calcium in het water voorkomt.
  Bij hogere pH's lost calcium slechter op dan bij lagere pH's (zuur water lost kalk goed op)
 • De pH heeft invloed op de wijze hoe sporenelementen (o.a. ijzer) in het water voorkomen.
 • De pH heeft invloed op hoe nitriet (NO²). voorkomt in het water.
  Bij lage pH waarden komt nitriet voor als het bijzonder giftige HNo²! (waterstof nitriet).
 • De pH heeft invloed op de stofwisseling van vissen en planten.
 • De pH heeft invloed op de stofwisseling van bacterien.
  Bijvoorbeeld nitrificerende bacterien werken het beste bij een pH tussen de 7,5-8,5.

De kH of zuurbindend vermogen

De kH geeft aan hoeveel carbonaat CO3en bicarbonaat HCO3 in het water zit. In principe kan dit nooit hoger zijn dan de totale hardheid.
De kH zorgt voor het zogenaamd bufferend vermogen voor de pH. Met andere woorden als je een hoge kH hebt dan is het moeilijker de pH aan te passen naar boven of naar beneden. De pH is dus stabieler als je een hoger kH hebt.
Door het water te koken vallen de carbonaten uit elkaar waardoor de kH afneemt vandaar de term tijdelijke hardheid. Tijdens ons normale kookproces valt alleen bicarbonaat uiteen, carbonaat valt pas uiteen onder hoge temperaturen en hoge druk.
De hoogte van de kH bepaald dus of de pH makkelijk te beïnvloeden is, maar wat is nu kH?
De KH= Het aantal bicarbonaat- en carbonaationen die gekoppeld zijn aan aardalkalie ionen.
KH CO3+ HCO3.
De aardalkalie ionen zijn voor het voor het overgrote deel magnesium en calcium ionen in ons kraanwater.
Nu ontstaat er een probleem, want de testsetjes die we allemaal gebruiken meten: De aanwezige carbonaten en bicarbonaten. Dus ook de niet gekoppelde carbonaten en bicarbonaten hierdoor meten we in uitzonderlijke gevallen hoger kH waardes als gH waardes. Wat eigenlijk niet kan, want dan heet het geen kH meer. (Zie definitie hierboven).
Eigenlijk kunnen we ook beter de naam kH laten vallen, omdat we die niet meten. We kunnen beter spreken over het zuurbindend vermogen. Want dat is wat het kH testsetje meet. Er wordt bepaald hoeveel H+ ionen er nodig zijn om de (bi)carbonaten af te breken, dus hoeveel zuur het kan binden. 

Afrika biotopen

E-mailadres
Een biotoop aquaria is een aquarium dat is opgezet om de natuurlijke leefomgeving van de vissen te simuleren. De vissen, planten, waterchemie, en inrichting zijn vergelijkbaar met hoe u het zal kunnen vinden in hun specifieke natuurlijke omgeving.
Als u er voor kiest om dieren vanuit hun natuurlijke omgeving in uw aquarium te stoppen dan vinden wij van Aquariatechniek het erg belangrijk dat dit op een verantwoorde gebeurt. Daarom een biotoop aquarium. Dit komt het natuurlijke gedrag van de vis ten goede en nog belangrijker de gezondheid van de vis.
Er sterven te veel vissen aan verkeerde waterwaarden. Een biotoop aquarium kan hier uitkomst in bieden, maar dan moet u natuurlijk wel weten wat u moet meten en waarom. We proberen de hobbyist informatie te geven om zijn aquarium te ontwikkelen tot een genot voor houder en bewoner.

SNEL STROMENDE AFRIKAANSE RIVIEREN.

De Zaïre rivier is de op één na grootste rivier van de wereld qua volume. Deze machtige rivier van 4500 km voert door een groot deel van West en Centraal-Afrika. De Zaïre rivier voert langs vele gebieden. Ook langs 350 km snelstromend gebied en juist dit gebied is de inspiratie geweest voor het snelstromend Afrikaanse rivieren biotoop in aquaria.
Water:
pH: 7,0-7,5; Ec 210-350µs; Temp: 25-27 graden Celsius
Het water dient heel zuurstofrijk te zijn en er zal dan ook veel oppervlakte stroming gerealiseerd moeten worden. Veel open zwemruimte met grote rotsen. De stroming kan worden verzorgt met sterke stromingspompen.
Planten:
Door de sterke stroming komen er niet veel planten voor in dit biotoop. Planten die eventueel zouden kunnen omdat deze zichzelf goed verankeren zijn de Anubias soorten en de Bolbitis heudelotii glas varen).
Vissen: Eutropiellus, Distichodus, Synodontis, Steatocranus, Teleogramma, Lamprologus.

TANGANYIKA MEER.

Volgens de geologen is het Tanganyika meer al 70-10 miljoen jaar geleden gevormd, waardoor het meer dan ook aanzienlijk ouder is dan het Malawi meer. Het meer is 700 km lang en op sommige stukken ruim 80 km breed. Het Tanganyika meer is ook nog erg diep 1500 m.
Water:
pH: 7,8-9,0; Ec 420-700µs; Temp: 24-28 graden Celsius.

Aquarium:
Een rotsachtige set-up, compleet met grotten en richels wordt aanbevolen.
De ondergrond is van fijn grind of zand en bezaait met slakkenhuizen. Weinig stroming. Veel verversen is een must omdat de vissen uit het meer slecht tegen belast water kunnen.

Planten:
Vallisneria is de enige commercieel beschikbare soort, maar Anubias en Javavaren zijn ook geschikt, mits de hobbyist bereid is om van de biotoop regels af te buigen.

Vissen:
Lake Tanganyika cichliden waaronder slakkenhuisbewoners, Synodontis, Afromastacembelus paling, Tanganyika Regenboogvis.

MALAWI MEER.

Het Malawi meer is 1-2 miljoen jaar geleden gevormd. Dit geologische jonge, rotsachtig meer is ongeveer 600 km lang en 85 km breed en is daarmee de op acht na grootste meer ter wereld. Het meer wordt begrensd door Malawi, Mozambique en Tanzania. Het meer wordt gedomineerd door cichliden, waarvan de meeste alleen in het Malawi meer voorkomen. Er zijn meer dan 280 soorten cichliden beschreven maar men schat dat er zeker 500 soorten in voorkomen. De grootste groep cichliden die in het meer voorkomen zijn de Haplochromines met meer dan 120 soorten en 48 geslachten.
Water: pH 7,8-8,6; Ec 210-350 µs; Temp 23-28 graden Celsius.

Aquarium:
Veel grote rotsen en op de bodem fijn grind of zand.

Planten:
Vallisneria is de enige commercieel beschikbare soort, maar Anubias en Javavaren kunnen ook in dit water, maar zijn natuurlijk niet biotoop correct.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten