28 maart 2008

Brakwater meten. Het zoutgehalte.
Wanneer wij het zoutgehalte moeten meten in ons aquarium op letten bij de aanschaf van een meter dat de schaalverdeling begint bij 1.000. De meeste (betaalbare) in de handel verkrijgbare meettoestellen zijn gericht op het meten van het soortelijk gewicht in het zeewateraquarium 1.022-1.024. Wil men het zoutgehalte meten in het brakwateraquarium moet men kunnen meten tussen de 1002-1010.


Daarom is deze meter totaal ongeschikt voor ons doel.
De volgende meters zijn wel geschikt: glazen densimeters en de eSHa marinomat meter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten