25 maart 2008

Mangrove biotoop in Azië.

Southeast Asian Mangrove Estuary +++++++++++++++++++++++++++++ Mangrove swamps are found through the world where freshwater rivers come in contact with the ocean. The result is a tidal region with varying salinity and water conditions. The tides affect some of the types of fish present in the estuary, although fish termed ñbrackish water speciesî remain no matter the condition. WATER:pH 7.2-8.0, 10-20 dH, 75-82 F (24-28 C), 1.006-1.015 specific gravity. TANK: The tank should have a coral sand substrate. Use wood and roots to recreate the mangrove roots of the swamp. Use an efficient filtering system, because brackish water fish are heavy eaters, yet sensitive to water pollutants. One popular brackish-water set-up is to leave the tank only half full with water. A sandy beach is constructed and potted mangrove seedlings grow above the water surface. Such a set-up allows an aquariast to observe unusual behavior from brackish species such as Mudskippers and Archerfish.PLANTS: Few plants can tolerate brackish conditions besides the mangrove. Java Fern appears to be one of the only aquarium plants suitable for a brackish water tank. Mangrove seedling can be kept in pots as long as the bulk of the plant is out of the water. The Mangrove will require frequent pruning to keep it small enough for the aquarium. FISH: Mudskippers, Archerfish, Scats, Monos, Tiger fish, Puffers, Gobies, Glassfish, Halfbeaks, Arius catfish, and Celebes Rainbowfish. PHOTOS:Similar habitat in Australia (Mangrove estuary)

Mangrove biotoop in Azië.
De zuidoostaziatische moerassen en de Mangrove van het Estuarium +++++++++++++++++++++++++++++ van de Mangrove worden gevonden door de wereld waar de zoetwaterrivieren in contact met de oceaan komen. Het resultaat is een getijdengebied met variërende zoutgehalte en watervoorwaarden. De getijden beïnvloeden enkele soorten vissen huidig in het estuarium, hoewel het vissen genoemde brakwater species geen kwestie de voorwaarde blijft. WATER: pH 7.2-8.0, 10-20 dH, 75-82 F (24-28 C), 1.006-1.015 soortelijk gewicht. TANK: De tank zou een substraat van het koraalzand moeten hebben. Gebruik hout en wortels om de mangrovewortels van het moeras te ontspannen. Gebruik een efficiënt filtrerend systeem, omdat de brakke watervissen zware eters zijn, en gevoelig voor waterverontreinigende stoffen. Één populaire brak-wateropstelling moet de tank slechts half met water volledig verlaten. Een zandig strand wordt geconstrueerd en de ingemaakte mangrovezaailingen groeien boven de waterspiegel. Zulk een opstelling staat een liefhebber toe om ongebruikelijk gedrag van brakke species zoals slijkspringers waar te nemen: Weinig planten kunnen brakke voorwaarden aan. Javavaren schijnt één van de enige aquariumplanten te zijn die geschikt is voor een brakwateraquarium. De zaailing van de mangrove kan in potten worden gehouden zolang het grootste deel van de plant uit het water staat. De mangrove zal men frequent moeten snoeien om klein genoeg voor het aquarium te blijven. VISSEN: Mudskippers, Archerfish, Scats, Monos, de vissen van de Tijger, Kogelvissen, Gobies, Glassfish, katvis Halfbeaks, Arius, en Celebes Rainbowfish. FOTO'S: Gelijkaardige habitat in Australië (het estuarium van de Mangrove)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten