18 maart 2008

Opstarten brakwateraquarium.

Opstarten brakwateraquarium.

Aquariumgegevens:
Totale Lengte= 1600mm (achterzijde).
850Lx700Dx400H
750Lx900Dx400H
Inhoud: 450 Liter. Netto.

Filters:
Eheim: 1200 L/H:
1 nat Bioloog.
1druppelfilter.
Resum SP-2500 1400 L/H:
1 druppelfilter.

Verlichting:
3x TL-8: 36 Watt:
1x Sylvania Aquastar
1x Osram 840
1x Osram 827
1x TL-8: 38 Watt
1x Arcadia Marine Blue 1050mm.
1x HQL Osram DE LUXE 50Watt
2x gloeilamp 15Watt

Verwarming:
Inox staafelement van 300Watt gestuurd door een
Elektronische thermostaat (BioTherm-2000) dag/nacht met voeler in de biofilter.

Het water moet nu gebracht worden op een zoutwaarde van SM= 1003 à 5.Brakwater:
Uiteindelijk bereikt elke rivier haar eindbestemming, de zee. Zoetwater vermengt zich hier met zoutwater in de rivieren en zijriviertjes. De samenstelling van het brakke water is moeilijk te bepalen omdat dit dagelijks, met eb en vloed wisselt. Dus zeewater met verlaagd zoutgehalte wordt brakwater genoemd. Om bepaalde fysiologische redenen zijn slechts weinig in zout water thuis horende organismen in staat zich in brakwatergebieden en zones met sterk wisselend zoutgehalte te handhaven. We kunnen deze onderverdelen.
Brakwater met een laag zoutgehalte, S massa 1.002 tot 1.008.: Hier vinden we ook halfsnavelbekken (Dermogenys pusillus), bepaalde Kogelvissen, Tetraodon nigroviridis, Tetraodon fluviatilis, Tetraodon biocellatus. glasbaars (Chanda ranga), Stigmatogobius sadanundio, Poecilia velifera, Floridae jordanella.
Brakwater met een middelmatig zoutgehalte, S massa 1.008 tot 1.010.: De habitat van o.a. Zilverbladvis (Monodactylis argenteus), de schuttersvis (Toxotes jaculatrix).
Brakwater met hoog zoutgehate S massa 1.010 tot 1.012: Het mangrove. Hier leven de slijkspringers ( Periopthalmus barbarus).

De schaarse informatie die we vinden over de samenstelling van brakwater en het zoutgehalte ervan spreekt men meestal over een soeplepel, koffielepel per liter, een eetlepel per liter, een halve eetlepel per liter? Of een snuifje zout zoals wij op onze frietjes doen?
Is altijd zo vaag vindt ik. Daarom voor de duidelijkheid de juiste hoeveelheid die ik gebruik en de meting ervan. De watersamenstelling met de nadruk op die ik gebruik.

Zeewater bevat zouten, waarvan het belangrijkste natriumchloride (NaCI) is, ons keukenzout. Zeewater en ook brakwater zijn meer of minder zout, afhankelijk van de geografische zones.
In de wereld van de zeeaquariumhouders meet men niet het zoutgehalte, maar de soortelijke massa, uitgedrukt in de volgende formule: s.massa=gewicht van 1 liter zeewater gedeeld door gewicht van 1 liter zuiver water x 1000. Deze waarde staat niet vast. Hoe meer zouten het water bevat, hoe hoger de soortelijke massa is.
Deze soortelijke massa varieert ook afhankelijk van de temperatuur (hij neemt af naarmate de temperatuur stijgt).
De soortelijke massa kan met verschillende apparaten gemeten worden. Ik gebruik hiervoor een densimeter, ( waarvoor dank aan mijn broer Willem, die een zeeaquariumliefhebber was) die hoger drijft naarmate het water zouter is. De waarde kunt u precies aflezen ter hoogte van het wateroppervlak. Het is aan te bevelen de densimeter buiten het aquarium te gebruiken, omdat de beweging van het water het aflezen erg moeilijk maakt. Neem liever een reageerbuis of een doorzichtig bakje(van pvc bijvoorbeeld). Zodra hij stil hangt leest u de waarde af die overeenstemt met het niveau van het water. Bij mij bedraagt die tussen de 1005-1008. Ter vergelijking tropische koraalriffen hebben een soortelijke massa van 1021-1024. Zeewater bevat gemiddeld 35g zout per liter - het zoutgehalte is dus ca.3,5‰.
Zeewater bevat meer dan 60 elementen. Alle in zeewater opgeloste stoffen zijn nuttig, daarom is het zeer belangrijk dat het zout dat we gaan gebruiken om ons water brak te maken van een uitstekende kwaliteit moet zijn! In de aquariumhandel zijn verschillende merken te koop. De kwaliteit van het zoete water dat U gebruikt is van groot belang: het moet zo zuiver mogelijk zijn, ik gebruik hiervoor osmosewater.

Ook voeg ik nog een Calcium, mineralen en sporenelementen preparaat toe (Tropic Marin®). Keukenzout is dus totaal ongeschikt voor ons aquarium daar dit slechts Na en Cl bevat en ook jodium. In tegenstelling tot de totale hardheid die alleen bij zoetwater wordt gemeten, wordt met de carbonaathardheid ook bij zeewater de hoeveelheid calcium en magnesiumcarbonaten en bicarbonaten gemeten. Deze waarde is belangrijk voor het in stand houden van de pH. Omdat brakwater zout is, ligt de pH hoger dan die van zoet water.
Waterverversing om de week (1/5). Als het waterpeil van een brakaquarium daalt door verdamping, is niet het brakwater dat verdampt, maar het zoete water. Zoet water moet u dan ook toevoegen om het peil terug te herstellen. Hou hier rekening mee. Een opstarttijd (met biofilter) van een brakwateraquarium duurt ongeveer 1 maand. De waterwaarden van mijn aquarium: pH:7.73 – Gh: 24 – Kh: 4 -NO³:12,5mg/l - NO²:<0,3mg/l>
Sg: 1004.
Het aquarium:
Vul het aquarium met zoet water en laat 24 uur beluchten. Bereken de hoeveelheid zout die moet opgelost worden en doe het in het aquarium. Laat het nogmaals 48 uur luchten, controleer de soortelijke massa en pas zonodig het zoutgehalte aan of water afhevelen en zoetwater toevoegen. Voeg ook een opstartpreparaat toe. Nadat het zout is toegevoegd neemt de ammoniak toe en bereikt in acht tot tien dagen zijn maximum.
Tegelijkertijd ontwikkelen de bacteriën die de ammoniak gaan omzetten zich en vormen zich nitrieten die tegen de tiende dag hun maximumgehalte hebben bereikt. De eerste verdwijnen tussen de 20ste en 25ste dag; de nitraten moeten door gedeeltelijke waterverversingen worden verwijderd. Het op gang brengen van deze kringloop duurt ten minste vier weken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten