27 juni 2008

Wereldregister brengt alle zeeplanten en -dieren in kaart


Alle 230.000 bekende soorten zeeplanten en -dieren worden opgenomen in een nieuw register. Vervolgens is het de beurt aan de honderdduizenden nieuw te ontdekken soorten.
Deze week kwamen tientallen internationale zeebiologen bijeen in Oostende om het nieuwe World Register of Marine Species (WoRMS) te lanceren. In dat register staat ruim de helft van alle bekende planten en dieren beschreven.
Broodspons
De lijst is belangrijk omdat er tot op heden geen eenduidige naamgeving bestaat en dat maakt het onmogelijk om nieuwe ontdekkingen te toetsen. Onderzoek naar het DNA van de broodspons, bijvoorbeeld, heeft uitgewezen dat 55 andere soorten in feite dezelfde Halichondria panicea zijn. Sinds 1766 is de spons 56 keer “ontdekt” en iedere wetenschapper bedacht er een andere naam voor.
“Hoe kunnen we ooit weten of een soort nieuw is als we niet zo'n lijst hebben?” vraagt Ward Appeltans van het Vlaams Instituut voor de Zee, waar het register wordt ondergebracht. Het WoRMS moet tot 2010 talloze verschillende nationale lijsten verenigen.
56.000 namen ontmaskerd
“Het is schokkend dat zo'n hoofdlijst nog niet bestaat, niet eens voor koralen en vissen”, zegt Jesse Ausubel van de Alfred P. Sloanstichting, dat het project medefinanciert. “We zijn heel enthousiast dat de lijst nu half compleet is.”
Het register bevat onder meer 122.500 namen, 5600 plaatjes en verwijzingen naar literatuur. 56.000 namen zijn ontmaskerd als bijnamen.
Nog 500 jaar werk
In het huidige tempo zijn we nog 500 jaar bezig”, aldus Ausubel. Om die tijd te bekorten is nieuwe informatietechnologie nodig. Het Wereldregister zal in elk geval vrij beschikbaar zijn via internet om het onderzoek te vergemakkelijken.
Bron: IPS
link
: http://www.marinespecies.org/

1 opmerking: