31 maart 2008
28 maart 2008

Brakwater meten. Het zoutgehalte.
Wanneer wij het zoutgehalte moeten meten in ons aquarium op letten bij de aanschaf van een meter dat de schaalverdeling begint bij 1.000. De meeste (betaalbare) in de handel verkrijgbare meettoestellen zijn gericht op het meten van het soortelijk gewicht in het zeewateraquarium 1.022-1.024. Wil men het zoutgehalte meten in het brakwateraquarium moet men kunnen meten tussen de 1002-1010.


Daarom is deze meter totaal ongeschikt voor ons doel.
De volgende meters zijn wel geschikt: glazen densimeters en de eSHa marinomat meter.

25 maart 2008

Opvolging verzekerd voor de toekomst !!!

Den Bompa (ik dus) kan gerust zijn ! Opvolging verzekerd voor de toekomst, en al met het juiste materiaal zoals je hier kunt zien....Fotografie: Lowie zijn mama, Jill Vleminckx.

Allen, die eens de ontspanner van een Nikon camera indrukken, moeten een gemeenschappelijke drijfveer hebben: het beste halen uit iedere vorm van fotografie.
En dat houdt Nikon al meer dan 80 jaar voor ogen.

Mangrove biotoop in Azië.

Southeast Asian Mangrove Estuary +++++++++++++++++++++++++++++ Mangrove swamps are found through the world where freshwater rivers come in contact with the ocean. The result is a tidal region with varying salinity and water conditions. The tides affect some of the types of fish present in the estuary, although fish termed ñbrackish water speciesî remain no matter the condition. WATER:pH 7.2-8.0, 10-20 dH, 75-82 F (24-28 C), 1.006-1.015 specific gravity. TANK: The tank should have a coral sand substrate. Use wood and roots to recreate the mangrove roots of the swamp. Use an efficient filtering system, because brackish water fish are heavy eaters, yet sensitive to water pollutants. One popular brackish-water set-up is to leave the tank only half full with water. A sandy beach is constructed and potted mangrove seedlings grow above the water surface. Such a set-up allows an aquariast to observe unusual behavior from brackish species such as Mudskippers and Archerfish.PLANTS: Few plants can tolerate brackish conditions besides the mangrove. Java Fern appears to be one of the only aquarium plants suitable for a brackish water tank. Mangrove seedling can be kept in pots as long as the bulk of the plant is out of the water. The Mangrove will require frequent pruning to keep it small enough for the aquarium. FISH: Mudskippers, Archerfish, Scats, Monos, Tiger fish, Puffers, Gobies, Glassfish, Halfbeaks, Arius catfish, and Celebes Rainbowfish. PHOTOS:Similar habitat in Australia (Mangrove estuary)

Mangrove biotoop in Azië.
De zuidoostaziatische moerassen en de Mangrove van het Estuarium +++++++++++++++++++++++++++++ van de Mangrove worden gevonden door de wereld waar de zoetwaterrivieren in contact met de oceaan komen. Het resultaat is een getijdengebied met variërende zoutgehalte en watervoorwaarden. De getijden beïnvloeden enkele soorten vissen huidig in het estuarium, hoewel het vissen genoemde brakwater species geen kwestie de voorwaarde blijft. WATER: pH 7.2-8.0, 10-20 dH, 75-82 F (24-28 C), 1.006-1.015 soortelijk gewicht. TANK: De tank zou een substraat van het koraalzand moeten hebben. Gebruik hout en wortels om de mangrovewortels van het moeras te ontspannen. Gebruik een efficiënt filtrerend systeem, omdat de brakke watervissen zware eters zijn, en gevoelig voor waterverontreinigende stoffen. Één populaire brak-wateropstelling moet de tank slechts half met water volledig verlaten. Een zandig strand wordt geconstrueerd en de ingemaakte mangrovezaailingen groeien boven de waterspiegel. Zulk een opstelling staat een liefhebber toe om ongebruikelijk gedrag van brakke species zoals slijkspringers waar te nemen: Weinig planten kunnen brakke voorwaarden aan. Javavaren schijnt één van de enige aquariumplanten te zijn die geschikt is voor een brakwateraquarium. De zaailing van de mangrove kan in potten worden gehouden zolang het grootste deel van de plant uit het water staat. De mangrove zal men frequent moeten snoeien om klein genoeg voor het aquarium te blijven. VISSEN: Mudskippers, Archerfish, Scats, Monos, de vissen van de Tijger, Kogelvissen, Gobies, Glassfish, katvis Halfbeaks, Arius, en Celebes Rainbowfish. FOTO'S: Gelijkaardige habitat in Australië (het estuarium van de Mangrove)

24 maart 2008

Yoeckydoe's YES ITS ME

KLEINZOON van SKULL de BULL(+)Foto: Alice Van Kempen.
Hier is Chester op vakantie bij ons, samen met ons Raoni.(Foto: Swa Vleminckx)
Foto: Alice Van Kempen.
Titels van:Yoeckydoe's YES ITS ME (Chester)
Luxemburg youthchampion
Bundes jugendsieger 2000
Dutch clubwinner
Winner Amsterdam
Luxemburg champion
Belgium champion
Dutch champion
International champion
Hungarian clubwinner
Hungarian champion
Hauck winner ,cets winner(best dog on continent)
He wins 7 times the group !!!! and one BEST IN SHOW and one reserve best in show and many placements at the group.
He was 2 times on a 3th place at the CRUFTS !!!
Fokster-eigenaar: Heike Knockaert

Planten voor het brakwateraquarium.

Aponogeton crispus
Bacopa monnieri
Cladophora aegagrophila
Crinum calamistratum
Crinum natans
Crinum thaianum
Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya'
Glossostigma elatinoides
Lilaeopsis brasiliensis
Lilaeopsis macloviana
Microsorum pteropus ''Undulata''
Microsorum pteropus 'Narrow'
Microsorum pteropus 'Philippine'
Nymphaea lotus (zenkeri)
Samolus valerandi
Shinnersia rivularis
Taxiphyllum barbieri (Vesicularia)

18 maart 2008

Opstarten brakwateraquarium.

Opstarten brakwateraquarium.

Aquariumgegevens:
Totale Lengte= 1600mm (achterzijde).
850Lx700Dx400H
750Lx900Dx400H
Inhoud: 450 Liter. Netto.

Filters:
Eheim: 1200 L/H:
1 nat Bioloog.
1druppelfilter.
Resum SP-2500 1400 L/H:
1 druppelfilter.

Verlichting:
3x TL-8: 36 Watt:
1x Sylvania Aquastar
1x Osram 840
1x Osram 827
1x TL-8: 38 Watt
1x Arcadia Marine Blue 1050mm.
1x HQL Osram DE LUXE 50Watt
2x gloeilamp 15Watt

Verwarming:
Inox staafelement van 300Watt gestuurd door een
Elektronische thermostaat (BioTherm-2000) dag/nacht met voeler in de biofilter.

Het water moet nu gebracht worden op een zoutwaarde van SM= 1003 à 5.Brakwater:
Uiteindelijk bereikt elke rivier haar eindbestemming, de zee. Zoetwater vermengt zich hier met zoutwater in de rivieren en zijriviertjes. De samenstelling van het brakke water is moeilijk te bepalen omdat dit dagelijks, met eb en vloed wisselt. Dus zeewater met verlaagd zoutgehalte wordt brakwater genoemd. Om bepaalde fysiologische redenen zijn slechts weinig in zout water thuis horende organismen in staat zich in brakwatergebieden en zones met sterk wisselend zoutgehalte te handhaven. We kunnen deze onderverdelen.
Brakwater met een laag zoutgehalte, S massa 1.002 tot 1.008.: Hier vinden we ook halfsnavelbekken (Dermogenys pusillus), bepaalde Kogelvissen, Tetraodon nigroviridis, Tetraodon fluviatilis, Tetraodon biocellatus. glasbaars (Chanda ranga), Stigmatogobius sadanundio, Poecilia velifera, Floridae jordanella.
Brakwater met een middelmatig zoutgehalte, S massa 1.008 tot 1.010.: De habitat van o.a. Zilverbladvis (Monodactylis argenteus), de schuttersvis (Toxotes jaculatrix).
Brakwater met hoog zoutgehate S massa 1.010 tot 1.012: Het mangrove. Hier leven de slijkspringers ( Periopthalmus barbarus).

De schaarse informatie die we vinden over de samenstelling van brakwater en het zoutgehalte ervan spreekt men meestal over een soeplepel, koffielepel per liter, een eetlepel per liter, een halve eetlepel per liter? Of een snuifje zout zoals wij op onze frietjes doen?
Is altijd zo vaag vindt ik. Daarom voor de duidelijkheid de juiste hoeveelheid die ik gebruik en de meting ervan. De watersamenstelling met de nadruk op die ik gebruik.

Zeewater bevat zouten, waarvan het belangrijkste natriumchloride (NaCI) is, ons keukenzout. Zeewater en ook brakwater zijn meer of minder zout, afhankelijk van de geografische zones.
In de wereld van de zeeaquariumhouders meet men niet het zoutgehalte, maar de soortelijke massa, uitgedrukt in de volgende formule: s.massa=gewicht van 1 liter zeewater gedeeld door gewicht van 1 liter zuiver water x 1000. Deze waarde staat niet vast. Hoe meer zouten het water bevat, hoe hoger de soortelijke massa is.
Deze soortelijke massa varieert ook afhankelijk van de temperatuur (hij neemt af naarmate de temperatuur stijgt).
De soortelijke massa kan met verschillende apparaten gemeten worden. Ik gebruik hiervoor een densimeter, ( waarvoor dank aan mijn broer Willem, die een zeeaquariumliefhebber was) die hoger drijft naarmate het water zouter is. De waarde kunt u precies aflezen ter hoogte van het wateroppervlak. Het is aan te bevelen de densimeter buiten het aquarium te gebruiken, omdat de beweging van het water het aflezen erg moeilijk maakt. Neem liever een reageerbuis of een doorzichtig bakje(van pvc bijvoorbeeld). Zodra hij stil hangt leest u de waarde af die overeenstemt met het niveau van het water. Bij mij bedraagt die tussen de 1005-1008. Ter vergelijking tropische koraalriffen hebben een soortelijke massa van 1021-1024. Zeewater bevat gemiddeld 35g zout per liter - het zoutgehalte is dus ca.3,5‰.
Zeewater bevat meer dan 60 elementen. Alle in zeewater opgeloste stoffen zijn nuttig, daarom is het zeer belangrijk dat het zout dat we gaan gebruiken om ons water brak te maken van een uitstekende kwaliteit moet zijn! In de aquariumhandel zijn verschillende merken te koop. De kwaliteit van het zoete water dat U gebruikt is van groot belang: het moet zo zuiver mogelijk zijn, ik gebruik hiervoor osmosewater.

Ook voeg ik nog een Calcium, mineralen en sporenelementen preparaat toe (Tropic Marin®). Keukenzout is dus totaal ongeschikt voor ons aquarium daar dit slechts Na en Cl bevat en ook jodium. In tegenstelling tot de totale hardheid die alleen bij zoetwater wordt gemeten, wordt met de carbonaathardheid ook bij zeewater de hoeveelheid calcium en magnesiumcarbonaten en bicarbonaten gemeten. Deze waarde is belangrijk voor het in stand houden van de pH. Omdat brakwater zout is, ligt de pH hoger dan die van zoet water.
Waterverversing om de week (1/5). Als het waterpeil van een brakaquarium daalt door verdamping, is niet het brakwater dat verdampt, maar het zoete water. Zoet water moet u dan ook toevoegen om het peil terug te herstellen. Hou hier rekening mee. Een opstarttijd (met biofilter) van een brakwateraquarium duurt ongeveer 1 maand. De waterwaarden van mijn aquarium: pH:7.73 – Gh: 24 – Kh: 4 -NO³:12,5mg/l - NO²:<0,3mg/l>
Sg: 1004.
Het aquarium:
Vul het aquarium met zoet water en laat 24 uur beluchten. Bereken de hoeveelheid zout die moet opgelost worden en doe het in het aquarium. Laat het nogmaals 48 uur luchten, controleer de soortelijke massa en pas zonodig het zoutgehalte aan of water afhevelen en zoetwater toevoegen. Voeg ook een opstartpreparaat toe. Nadat het zout is toegevoegd neemt de ammoniak toe en bereikt in acht tot tien dagen zijn maximum.
Tegelijkertijd ontwikkelen de bacteriën die de ammoniak gaan omzetten zich en vormen zich nitrieten die tegen de tiende dag hun maximumgehalte hebben bereikt. De eerste verdwijnen tussen de 20ste en 25ste dag; de nitraten moeten door gedeeltelijke waterverversingen worden verwijderd. Het op gang brengen van deze kringloop duurt ten minste vier weken.


15 maart 2008

Eitjes klauwkikkers, Hymenochirus boettgeri

Mijn klauwkikkertjes (Hymenochirus boettgeri) hebben deze week s'nachts eitjes afgezet. Hier al enkele fotootjes ervan.
Hier is de cellendeling van de eitjes begonnen. Een eitje bestaat uit miljoenen cellen. Foto's zijn genomen met een tijdspanne van 4 uur.

13 maart 2008

Mannen maken plannen, leidingen filter.vervolg.

Twee druppelfilters in werking. Er is een Bypass leiding geplaatst voor overbrugging en/of regeling debiet voor de doorstrooming van de filter. Vulling van de filters een met biopijpjes en een met filterkool.
Hier gevuld met biopijpjes.
De overbrugging (bypass) van de druppelfilter. Hiermee kan ook het niveau van het water in het filter geregeld worden. Ook is er een overloop voorzien.


Het bio-filter gevuld met filterwatten, filtersponzen, bioballen en biopijpjes. Hier ziet U ook de meetsondes, voor temperatuurmeting elektronischethermostaat dag/nacht, elektronische PH meting en temperatuurmeting controle in viskamer en woonkamer. Ook de leiding (geel) met afvoerkraan is hier te zien.

1 maart 2008

Mannen voeren plannen uit.Het begin van de waterhuishouding.
Het filtersysteem aan het voorbereiden. Het principe dat ik altijd gebruik dus. Via een regelbare overloop stroomt het aquariumwater het binnenfilter binnen.
Via filterwatten, argexkorrels en grove filterwatten naar het tweede filtervak: filterpijpjes, bioballen en terug filterpijpjes. in het derde filtervak zit een grove filterspons (14 cm 25cm dikte 3cm) verticaal geplaatst en hier bevindt zich de verwarmer (omdat dit vak altijd het hoogste stabiele waterpeil heeft is de verwarmer hier geplaatst). Het vierde filtervak doet dienst om het bezinksel dat er toch na een tijd is af te hevelen de fijne filterspons zit hier ook verticaal en kan gemakkelijk verwijderd worden. In het laatste en vijfde vak zit de opvoerpomp.Zoals U ziet is hier ruimte om eventueel Filterkool, turfvezels enz.. in een netje te hangen.