27 september 2011

Steeds meer exotische spinnen in België


Het aantal meldingen van nieuwe soorten spinnen in ons land is de voorbije tien jaar flink toegenomen. Tot echt gevaar leidt dat meestal niet, maar er is wel natuurlijke schade.
©DeKoLoGi
Volgens het blad Natuur.focus waren er 12 meldingen van uitheemse spinnen in de jaren 90, maar is dat tussen 2000 en 2010 gestegen tot 216 meldingen. De stijging heeft deels te maken met toegenomen aandacht voor het probleem, maar toch zijn de voorbije 35 jaar 46 nieuwe soorten spinnen opgemerkt.
De meeste van die dieren komen het land binnen via vakantiegangers en het spoorverkeer, maar vooral via schepen in de havens. Natuurpunt vraagt dan ook dat de havens meer toezicht zouden houden op exotische planten en dieren die zo het land binnenkomen.
Met uitzondering van zwarte weduwen vormen de nieuwe spinnensoorten niet echt een gevaar. De invoer en verspreiding van exotische planten zou evenwel leiden tot veel grotere natuurlijke en economische schade.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten