29 september 2008

Nieuwe aanwinst - Jordanella floridae- Blokvisje

(*)
Familie: Cyprinodontidae
Herkomst: Florida naar het schiereiland Yucatan Mexico.
Lengte vd vis: 6 cm
Min.lengte aquarium: 60 cm

Classificatie:
Orde: Cyprinodontiformes
Familie: Cyprinodontidae
Subfamily: Cyprinodontinae
Geslacht: Jordanella (naar de Amerikaanse zoöloog David Starr Jordan)
Soort: floridae (uit Florida)


Vrije onverdraagzame vis, vooral de mannetjes in de kweekperiode. De vis is ook vrij schrikachtig. Het aquarium moet op een plaats in het zonlicht staan en moet een dichte rand- en achtergrondbeplanting hebben. Ook moet er voldoende zwemruimte zijn. U moet wel opletten dat de temperatuur niet te hoog wordt, want dan kwijnen de vissen snel weg.
Het zijn alleseters, maar het hoofdvoedsel zijn algen.Het Blokvisje is een prachtig gekleurde vis die echter niet geschikt is voor een gezelschapsaquarium. Dit komt doordat de vis vrij agressief kan zijn. Dit uit zich vooral tijdens de kweekperiode kan het Blokvisje erg agressief zijn. Ook zal het Blokvisje genieten van een rustig aquarium. Het visje is nogal schikachtig waardoor het snel gestrest is. Het Blokvisje voelt zich dus het beste thuis bij andere rustige vissen. Voldoende beschutting is ook belangrijk voor het Blokvisje. Een goed beplant aquarium is dan ook een must. Drijfplanten worden ook gewaardeerd. Het Blokvisje heeft alg boven aan zijn menu staan. Het is een goede algenopruimer. Heeft het Blokvisje honger, maar is er geen alg in het aquarium, willen ze ook nog wel eens de beplanting opeten. De kweek van het Blokvisje is een proces waar ervaring voor nodig is. Het water moet zacht en zuur zijn. Het Blokvisje zet eieren af op planten of ander decoratie materiaal. Het Blokvisje wordt net als andere killivissen het best in een harem gehouden. De eieren dienen geoogst te worden en in een kweekbak groot gebracht worden.


De eierleggende tandkarpers (uitgezonderd Jordanella floridae, die soms een primitieve broedzorg beoefent),zetten hun eieren af op een substraat of in de bodem. Daarna kijken ze niet meer om naar hun eieren.

Informatie
Lengte 6cm
Familie Cyprinodontidae (Eierleggende tandkarpers / Killivissen)
Herkomst Florida, Yucatan Mexico
Voer Alleseter,
Sociaal Harem
Kweek Substraatlegger
Stroming Matig stromend
Waterlaag Boven - middenlaag
Aquarium lengte 60cm
Overig Is een uitstekende algeneter
Waterwaarden
Temperatuur 19 - 22°C
PH 7.0 - 7.5
GH 5 - 8
KH 3 - 12( * )Eigen foto's volgen nog)mangroves / moerassen / Streams
Estuaries/lagoons/brackish seas Estuaria / lagunes / brakke zeeën

In begroeide sloughs, plassen, meren, en de trage stromen; treedt in brak water. 6.5 cm max TL. Max 6.5 cm TL. Feeds on worms, crustaceans, insects and plant matter. Feeds op wormen, schaaldieren, insecten en planten zaak.Flagfish
Max. Max. size: grootte:
6.0 cm TL (male/unsexed; Ref. 27139) 6.0 cm TL (mannelijk / unsexed; Ref. 27139)
Environment: Milieu:
benthopelagic; non-migratory; freshwater; brackish benthopelagic; niet-trekkende; zoetwater; brak
Climate: Klimaat: " &
#s2q.Envtemp_u# & "" >
}
--->
subtropical; 18 – 22°C; 31°N - 26°N subtropisch; 18 - 22 ° C, 31 ° N - 26 ° N
Importance: Belang:
fisheries: of no interest; aquarium: commercial; price category: not marketed/unknown Visserij: van geen belang; aquarium: commerciële; prijsklasse: niet in de handel / onbekend
Resilience: Veerkracht:
Low, minimum population doubling time 4.5 - 14 years (Fec=100 (aquarium)) Laag, minimaal een verdubbeling van de bevolking 4,5 keer - 14 jaar (FEC = 100 (aquarium))
Vulnerability: Kwetsbaarheid:
Low to moderate vulnerability (27.67). Lage tot matige kwetsbaarheid (27,67). (Ref. 59153 ) (Ref. 59153)
Distribution: Distributie: Gazetteer Gazetteer
North America: St. Johns and Ochlocknee River drainages south to peninsular Florida, USA. Noord-Amerika: St. Johns en Ochlocknee River drainages zuid tot schiereiland Florida, USA.
Morphology: Morfologie:
Anal soft rays : 11 – 13 Anale zachte stralen: 11 - 13
Biology: Biologie:
In vegetated sloughs, ponds, lakes, and sluggish streams; enters brackish water. In begroeide sloughs, plassen, meren, en de trage stromen; treedt in brak water. 6.5 cm max TL (Ref. 5723). Max 6.5 cm TL (Ref. 5723). In Guinness Book of Records as the fish with the fewest eggs (20 eggs are spawned over a period of several days) (Ref. 6472). In het Guinness Book of Records als de vis met de minste eieren (20 eieren zijn ontstaan over een periode van meerdere dagen) (Ref. 6472). Feeds on worms, crustaceans, insects and plant matter (Ref. 7020). Feeds op wormen, schaaldieren, insecten en planten materie (Ref. 7020). Not a seasonal killifish. Niet een seizoensgebonden killifish. Is easy to maintain in the aquarium (Ref. 27139). Is makkelijk te onderhouden in het aquarium (Ref. 27139).
http://www.fishbase.org/Biblio/BiblioSummaryList.php?ID=3209&GenusName=Jordanella&SpeciesName=floridae


Referenties Axelrod, HR & Schultz, LP 1955, "Handbook of Tropical Aquarium Fishes," McGraw-Hill Axelrod, HR & Schultz, 1955 LP, "Handboek voor Tropische Vissen Aquarium", McGraw-Hill Brill, John S., Jr., Jordanella Floridae, Nov./Dec. Brill, John S., Jr, Jordanella Floridae, november / december. 1978, JAKA Vol. 1978, JAKA Vol. I No. 6 I-nr 6 Frey, H., 1970, "Illustrated Dictionary of Tropical Fishes," TFH Publications Frey, H., 1970, "Illustrated Dictionary of tropische vissen," TFH Publications Hoedeman, JJ, 1974, "Naturalist's Guide to Fresh Water Aquarium Fishes," Sterling Publ. Hoedeman, JJ, 1974, "Naturalist's Guide to zoetwateraquarium Vissen," Sterling Publ. Co. Co Innes, WT, 1966, "Exotic Aquarium Fishes," 19th Ed. Innes, WT, 1966, "Exotic Aquarium Vissen," 19e Ed. Revised, Metaframe Corp. Herziene, Metaframe Corp O'Connell, RF, 1971, "The Freshwater Aquarium," The Great Outdoors Publ. O'Connell, RF, 1971, "The Freshwater Aquarium," The Great Outdoors Publ. Co. Co Petrovicky', I., 1989, Aquarium Fish of the World," Arch Cape Press Petrovičky ', I., 1989, Aquarium Fish of the World, "Arch Cape Pers Rataj, K. & Zukal, R., 1972, "Aquarium Fishes and Plants," Spring Books Rataj, K. & Zukal, R., 1972, "Aquarium vissen en planten," Spring Books Tutaj, Duane, Aug. 1972, Jordanella floridae, An American Beauty Killie Notes Vol. Tutaj, Duane, augustus 1972, Jordanella floridae, An American Beauty Killie Notes Vol. 5 No. 8 5 nr. 8 vanRamshorst, JD, (Ed.) 1978, "Aquarium Encyclopedia," HP Books vanRamshorst, JD, (Red.) 1978, "Aquarium Encyclopedia," HP Boeken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten