15 januari 2010

Filteren motorrijders weldra legaal?

Onder “filteren” verstaan we het rijden met motorfietsen tussen de files. Een fenomeen dat feitelijk al langer bestaat, dat min of meer gedoogd wordt, wat wil zeggen dat de “filteraar” niet beboet wordt.
Maar het rijden tussen de files met een motorfiets staat nergens in het verkeersreglement.
Etienne Schouppe wil in deze toestand verandering brengen en het zogenaamde “filteren” legaliseren. Samen met andere wijzigingen aan het verkeersreglement zou het legaal rijden tussen de files vanaf 2011 van kracht kunnen worden.

Op papier oogt de voorziene maatregel heel mooi, maar hoe één en ander in de praktijk zal gebeuren, blijft koffiedik kijken. Schouppe zelf denkt aan een snelheid van 40 km/h, wanneer het file verkeer zelf 30 per uur rijdt.
Het zal voor de motorrijder in dat geval moeilijk zijn om de juiste snelheid van de file in te schatten. En dan hebben we nog niet over de accordeonfiles.
Het lijkt ons inderdaad verstandig dat de staatssecretaris contact opneemt met de verschillende belangenverenigingen van motorrijders om zijn maatregel te verfijnen.

Persoonlijk zijn van oordeel dat de motorrijder zelf moet inschatten tegen welke snelheid hij door de file rijdt en daarbij rekening moet houden met zijn eigen veiligheid en die van de andere verkeersdeelnemers. Wanneer hij merkt dat de file zich oplost en er opnieuw 50 km per uur en meer wordt gereden, is het logisch dat hij zijn gewone plaats in het verkeer inneemt.

Maar de nieuwe wet moet vooral een halt toeroepen aan die motorrijders die tegen hoge snelheden onverantwoord door de files laveren. Alvast geen gemakkelijke taak voor de verbalisanten tijdens een stresserende spits.
Het zou ook verstandig zijn dat de staatssecretaris contact opneemt met zijn andere collega’s uit de Europese Unie en dat men via een Europese wetgeving het “filteren” zou legaliseren.

Ook andere problemen blijven aan de orde, zoals een betere infrastructuur voor de motorrijder, liefst zonder gevaarlijke vangrails, meer parkeerfaciliteiten voor motorfietsen in de steden, motorfietsen die toch nog een stuk minder plaats innemen dan auto’s, het verwijderen van gladde verkeersaanduidingen op het wegdek, enz…

Misschien zou een soort Staten-Generaal op Europees niveau waar al de problemen van de motorrijders de revue zullen passeren, soelaas bieden en het aantal motorongevallen drastisch doen dalen. Tegelijk kan daar de motoropleiding en de bijscholing grondig geanalyseerd en verbeterd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten