25 augustus 2012

Blauwalgen of blauwwieren

Blauwalgen of blauwwieren zijn bacteriën die net als planten fotosynthese toepassen om te kunnen leven. De officiële naam voor deze groep is Cyanobacteria, afgeleid van de kleur cyaan (blauw-groen) omdat de blauwe kleurstoffycocyanine deze groep kenmerkt. Cyanobacteriën behoren tot de oudste en eenvoudigste organismen. In oudere bronnen worden zij nog geclassificeerd als algen, wat nog doorklinkt in de wetenschappelijke indeling CYANOPHYTA (phyta = planten), zowel als in de populaire naam blauwalgen. Er bestaan verschillende taxonomische indelingen van blauwalgen, waarbij de indeling van de blauwalgen nog sterk in beweging is.

Meer lezen, klik hieronder:

Veroordeeld tot cyanobacteriën 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten