12 januari 2013


Berekeningen - water verversen

Ingangen te berekenen
Aquarium grootte (in liter)
Concentratie in het aquarium
(voor water verversen)
Concentratie in het water ruil
Actueel waterverversing -Rode curve-
Water veranderen elke dag ...
Geïmiteerd hoeveelheid (in liters)
Concentratieverandering
Alternatieve waterverversing -Geel-curve
Water veranderen elke dag ...
Geïmiteerd hoeveelheid (in liters)
Alternatieve waterverversing -blauwe curve-
Water veranderen elke dag ...
Geïmiteerd hoeveelheid (in liters)
Inzendingen om weer te geven
Gemeten waarde van water
Unit waarde van water
 
Berekeningen voor water verversen
De berekening laat zien hoe individuele waarden te veranderen bij verschillende water-intervallen. Wanneer wordt gevraagd een concentratie, kan toevoegen stoffen zoals nitraat, fosfaat, etc., of de elektrische geleidbaarheid. Gelieve ook te kijken naar de impact van verschillende wisselkoersen volumes door slechts geïmiteerd hoeveelheid (in liters) kan worden gewijzigd en opnieuw te berekenen. Als u wijzigt het water met osmose water te dragen lees je onze tips omgekeerde osmose of de pagina  berekening / omgekeerde osmose .


© 2011 Hans-Joerg Me

Geen opmerkingen:

Een reactie posten