17 juli 2008

Koprus (Juncus capitatus)


Uitgestorven plant duikt weer op in Diest

In natuurgebied Dassenaarde in Molenstede (Diest) is de koprus, een voor Vlaanderen uitgestorven plantensoort, door goed beheer opnieuw opgedoken, met vele honderden exemplaren tegelijk. Dat meldt Natuurpunt.

"Het bewijst dat kwetsbare en in gans Europa bedreigde natuurtypes te herstellen zijn door een aangepast beheer en investering", aldus de natuurvereniging."Het bijzondere is dat de soort te boek staat als symbool voor de enorme achteruitgang van natuurwaarden of de biodiversiteit in Vlaanderen", luidt het. De plant gaat namelijk onmiddellijk op de vlucht voor onder meer vervuiling, verzuring, vermesting en verdroging, veroorzaakt door de mens. Officieel was de koprus bij ons sinds 1949 uitgestorven. (belga/sam)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten