5 juli 2008

Water verversen is noodzakelijk en belangrijk!

Water verversen is noodzakelijk en belangrijk, maar toch enkele (scheikundige)regels in acht nemen:Bij PH-waarden beneden het neutrale punt (dus lager dan 7) is vrijwel alle ammoniak (NH3) in de vorm van het veel 'vriendelijker' ammonium aanwezig.
Onthoudt daarom hetvolgende:
*Bij PH-waarden beneden 7 werkt deze afvalstof(NH3) minder giftig.
*Bij verversing van (een deel van) het aquariumwater kan de PH-waarde plotseling flink boven de waarde 7 stijgen, bijvoorbeeld als het leidingwater een hogere PH-waarde heeft. Men kan de waterwaarden(analyse) opvragen bij de leverancier ervan. Als het water daarvoor sterk belast was met afvalstoffen (lang uitgestelde waterverversing, groot visbestand), wordt het betrekkelijk onschuldige ammonium dan plotseling in het giftige ammoniak omgezet; dat kan gevolgen hebben voor de vissen zoals vergiftiginsverschijnselen: hevig ademhalen, vaak ook dicht onder de oppervlakte zwemmen.
DEZE VERSCHIJNSELEN LIJKEN VEEL OP DIE welke ontstaan BIJ ZUURSTOFGEBREK !Wat kunnen wij nu doen:Verbetering bereikt men door, VOORZICHTIGE verversing van het grootste deel (90%) van het water, ter verdunning van het gif; ook kan men de PH-waarde voorzichtig onder 7 brengen.
*Frequent verversen van een deel van het water zorgt voor de verwijdering van opgeloste afvalstoffen.
De vuistregel: elke 1-2 weken een kwart tot een derde deel van het aquariumwater door vers water vervangen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten