20 augustus 2009

Schauvliege: "Paniek rond Zwarte Weduwe niet nodig"

Naar aanleiding van de berichtgeving over de inburgering van de giftige spinnensoort Zwarte Weduwe in ons land, stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) dat er geen reden tot paniek is. Er zal gerichte informatie worden verspreid naar de havenautoriteiten en artsen zullen worden geïnformeerd over de symptomen van een beet van de Zwarte Weduwe.
Overleg
Dat meldt Schauvliege na afloop van overleg met de Belgische arachnologische vereniging Arabel, het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) en een vertegenwoordiger van Volksgezondheid. De mogelijke aanwezigheid van de spinnensoort beperkt zich vooral tot havengebieden waar aan containerhandling gedaan wordt. Daarom is beslist om gerichte informatie te verspreiden naar de havenautoriteiten. Zij kunnen op hun beurt hun werknemers informeren zodat Zwarte Weduwen die ontdekt worden, bestreden kunnen worden.
Informeren
Op het vlak van volksgezondheid is beslist via de geëigende kanalen de artsen te informeren over de symptomen van een beet van de Zwarte Weduwe. Volksgezondheid gaat ook na op welke plaats een beperkte hoeveelheid antigif bewaard kan worden. Schauvliege wijst er nog op dat Zwarte Weduwen zeer zelden voorkomen bij particulieren thuis. "Bovendien zijn deze spinnen zeker niet agressief en vallen ze nooit aan", luidt het. Wie twijfelt een Zwarte Weduwe te hebben ontdekt, kan beelden bekijken op de website van Arabel (http://www.arabel.ugent.be/) en eventueel zelf een foto doormailen.
Arabel zal bepalen of het al dan niet om een Zwarte Weduwe gaat. "Paniek is dus zeker niet nodig", besluit Schauvliege.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten