20 augustus 2009

Zwarte weduwe ontdekt bij oldtimer-verkoper in Sint-Job
UPDATE: De Belgische spinnenvereniging Arabel trekt aan de alarmbel over de Amerikaanse zwarte weduwes. Deze giftige spinnen zijn de voorbije weken verschillende keren opgedoken in de provincie Antwerpen.


De erg giftige spin reist mee met geïmporteerde oldtimers uit de Verenigde Staten. “Die auto’s staan ginds vele jaren in garages en schuren en de spinnen vinden ze ideaal om er hun web onder te weven, van de onderkant van de motor tot op de grond. Galgwebben, noemen we dat, omdat de verticale draden loskomen en omhoogveren zodra er een insect tegenaan loopt,” vertelt Koen Van Keer, de secretaris van de spinnenvereniging Arabe.


De spinnenkenner vermoedt dat in de meeste oldtimers die uit de VS worden ingevoerd zo goed als zeker zwarte weduwes meereizen. Een jaar geleden is in een oude Porsche bij garagist Piessens op het Kiel eentje aangetroffen, onlangs enkele spinnen bij garagist-importeur BBT in Sint-Job (Brecht).


"Niemand kan spinnen uitsluiten"
Arlette Van Dijck en haar zakenpartner Bob Van Heyst runnen al ruim twintig jaar de firma BBT, een zaak waar doe-het-zelvers terechtkunnen voor VW-kevers, VW-busjes en onderdelen. De aanvoer van deze oldtimers uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 gebeurt vanuit Texas of Californië, twee Amerikaanse staten waar het veel warmer is dan hier en waar de zwarte weduwe haar natuurlijke biotoop heeft.
“De auto’s worden er in containers geladen en per schip naar de haven van
Antwerpen vervoerd. Waarschijnlijk zijn de zwarte weduwes binnengesukkeld in een of meerdere wagens. Die komen van overal, uit diverse schuurtjes en garages. Niemand kan uitsluiten dat er spinnen in zitten, ook wij niet”, zegt Arlette Van Dijck.
"We zijn alerter dan ooit"
Twee jaar geleden merkten arbeiders bij het uitladen van een container met VW-minibusjes een reeks zwarte weduwes op. “Toen contacteerden we onmiddellijk een team van de Antwerpse Zoo om die monstertjes te pakken. Zelf deden we dat uiteraard niet, hoewel die spinnen niet zo enorm groot zijn en er ongevaarlijk uitzien.”
In juni kocht BBT een bestaand magazijn in de industriezone van Sint- Job. “Bij het schoonmaken merkten we er opnieuw een zwarte weduwe op. Waar die vandaan kwam, weten we niet. Zeker niet van onze wagens, want op dat moment stond er nog geen enkele in deze opslagplaats. Een van onze personeelsleden heeft die spin dan maar zelf gedood. Sindsdien zijn we alerter dan ooit, zodat we tijdig gepaste maatregelen kunnen nemen”, zegt Arlette Van Dijck.


Overleven winterkou

Het gevaar bestaat erin dat de Zwarte weduwe (Latrodectus) inburgert. De Amerikaanse en Australische Zwarte weduwe hebben een synantrope levenswijze: ze leven in en rond huizen. Door zich in onze contreien in gebouwen te verstoppen, overleven ze de winterkou. Het zijn ook taaie beestjes: ze overleven koude en warme temperaturen, langdurige voedselontbering en zelfs zware chemische behandelingen.

Er zijn ook geen inheemse natuurlijke vijanden.

De specialisten trekken daarom aan de alarmbel. "Als we nu niet ingrijpen, raken we ze nooit meer kwijt", waarschuwt Van Keer. Een rapport met concrete maatregelen werd overhandigd aan het kabinet voor Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege. Ze raden alvast aan het nodige antigif op te slaan voor het geval er zich een ongeval zou voordoen. ARABEL stelt voor om een monitoring- en verdelgingssysteem op poten te zetten.

Niet agressief

De Zwarte weduwe is zo'n 4 à 5 centimeter groot. Het zijn geen agressieve beesten, maar ze zijn wel gevaarlijk giftig. Vijf pct van de beten is dodelijk. Vooral kinderen, ouderen en mensen met een hartziekte lopen een verhoogd risico. Maar ook voor gezonde mensen is de beet van een Zwarte weduwe extreem pijnlijk en belastend voor het lichaam. Een antigif kan nog succesvol worden toegdiend tot vier dagen na de beet. "Reden tot paniek is er niet", aldus nog ARABEL.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten