31 januari 2009

Chlamydogobius eremius - artesische bron

Nieuwe visjes, woestijngrondels (Chlamydogobius eremius) beginnen mooi op kleur te komen ! nakweek van Sylvain Holemans. (Bedankt Mast).


Mannetje


Vrouwtje(is dus ook een mannetje...25/02/2008)

Vrouwen zijn minder gekleurd dan de mannetjes. Ze hebben een donker pigment in de eerste rugvin, terwijl beide dorsale vinnen van de man donker zijn.
Let op de bolvormige kopvorm en grote mond. De woestijngrondel is bruin-grijs tot geelachtig met donkere vlekjes en soms 7 of 8 donkere banden in de rug. De kop is geel. De eerste rugvin van de mannetjes is zwart met blauwe en gele banden.
De vissen kunnen tegen grote schommelingen in temperatuur, zoutgehalte, pH en de opgeloste zuurstof.
De woestijngrondel is gevonden in zoet water gevoed door artesische bronnen(*) in het westen en het zuiden van Lake Eyre, Australië.
*Artesische bron:
Een artesische bron is een bron waaruit het water spontaan naar boven komt door de hydrostatische druk op het water dat zich in een ondergronds bekken bevindt. Een artesische bron verschilt van van een artesische put, waar dit verschijnsel door de mens wordt opgewekt door een gat te boren in een artesisch bekken.
De bodem kan opgebouwd zijn uit meerdere watervoerende lagen (pakketten) welke niet met elkaar in verbinding staan. Doordat een dieper gelegen watervoerend pakket gevoed kan worden door regenwater uit een ander, hoger gelegen gebied, kan de hydrostatische druk in het diepere pakket (veel) hoger zijn dan in het bovenliggende pakket.
De naam komt van de provincie Artesië (Artois) in Frankrijk waar dit soort bronnen voorkomen.
Voorbeelden
Het
Groot Artesisch Bekken in Australië
Schema van een artesische bron:
1. Watervoerende laag
2. Afsluitende laag
3. Regeneratie door neerslag
4. Kunstmatige Artesische bron (boring)
6. Peilbuis
7. Natuurlijke Artesische bron

Vis Collection.
Verder lezen
Allen, GR 1989. Allen, GR 1989. Freshwater Fishes of Australia. Freshwater Fishes van Australië. TFH Publications. TFH Publications. Pp. 240.
Allen, GR, Midgley, SH & M. Allen. Allen, GR, Midgley, SH & M. Allen. 2002. Field Guide to the Freshwater Fishes of Australia. Field Guide to the Freshwater Fishes van Australië. Western Australian Museum. Western Australian Museum. Pp. 394.
Merrick, JR & GE Schmida. Merrick, JR & GE Schmida. 1984. Australian Freshwater Fishes. Australian Freshwater Fishes. Biology and Management. Biologie en Management. John R. Merrick. John R. Merrick. Pp. 409.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten